Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 18.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. The Modulatory Effect of Physical Activity on APE1-Mediated Telomere Length and Stability; A Narrative Review
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 28, No. 4/2019 2019 Przejdź
2. Rola Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Szczecinie w kształtowaniu narastającego zasobu archiwalnego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
3. Z dziejów służby archiwalnej. Archiwa na Pomorzu Zachodnim w latach 1808-1914
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
4. Wojna trzydziestoletnia w świadomości społeczeństwa pomorskiego w pierwszej połowie XIX wieku
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1983 1983 Przejdź
5. Problem "narodowości" pomorskiej w historiografii regionalnej w I połowie XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
6. Zarys dziejów miast i osiedli województwa szczecińskiego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4-5 1961 1961 Przejdź
7. Głos w dyskusji na sesji naukowej z okazji XX-lecia Wojska Polskiego i XVIII rocznicy wyzwolenia Pomorza Zachodniego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Przejdź
8. Działalność kulturalna nauczycieli w woj. szczecińskim w okresie 30-lecia
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1980 1980 Przejdź
9. Materiały źródłowe do historii szkolnictwa w województwie szczecińskim w latach 1945-1956
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
10. Nauczycielstwo Pomorza Zachodniego w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Przejdź
11. Polska Partia Robotnicza a początki szkolnictwa na Pomorzu Zachodnim
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1962 1962 Przejdź
12. Praca oświatowa wśród dorosłych na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
13. Szkolnictwo podstawowe miasta Szczecina w XIX w.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
14. Szkolnictwo zawodowe a potrzeby gospodarcze województwa szczecińskiego w latach 1945-1969
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
15. Rozwój oświaty i szkolnictwa zawodowego
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1975 1975 Przejdź
16. Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 1/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1981 1981 Przejdź
17. Pomoc i opieka społeczna na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1948. /Cz. 2/
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3-4 1981 1981 Przejdź
18. Włączanie mieszkańców w proces planowania strategicznego
(Europa Regionum)
t. 38 2022 2022 Przejdź
Strona