Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2021.2-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 34, No. 2/2021
Use of Szczecin‘a Swimming Pools for the Aqua Fitness Activity in 2012 and 2019

Authors: Jarosław Nadobnik ORCID
University of Szczecin, Faculty of Health and Physical Education, Institute of Physical Culture Sciences, Poland

Aleksander Wiażewicz ORCID
Keywords: physical recreation aqua fitness sports facilities
Data publikacji całości:2021
Page range:13 (25-37)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Abstract The available literature analysed the recommendations and optimal conditions for conducting aqua fitness classes. It was decided to check whether these guidelines are related to the practical use of facilities for conducting this type of recreational activities. The research problem was undertaken to assess the use of local swimming pools for recreational aqua fitness classes and changes in their use in 2012 and 2019. Methods: The study covered all functioning swimming pools within the city of Szczecin, in 2012 (n = 17) and 2019 (n = 16). In order to collect the necessary data, the document analysis technique (load lists of individual facilities and lists of places where aqua fitness classes were conducted by individual entities) and the interview technique (with persons working in the aforementioned facilities, possessing the necessary information, and with the managers of individual businesses that offered aqua fitness classes in Szczecin's swimming pools) were used. Results: Both in 2012 and 2019, the use of Szczecin's swimming pools for recreational aqua fitness was considered satisfactory. Changes in the use of Szczecin's swimming pools for the purposes of recreational aqua fitness took place over the course of several years with two swimming pools being discontinued (due to facility characteristics and conditions - temperature and water depth) and one new, private facility being opened. The number of businesses offering recreational aqua fitness services has not changed. Recreational aqua fitness classes were conducted both at typically recreational, intimate facilities located at hotels, as well as at medium and large facilities, typically sports ones. Conclusions: The conditions, modernity of the facility and location were conducive to increased participation and utilisation of the Szczecin swimming pool base for the purposes of aqua fitness classes.
Download file

Article file

Bibliography

1.Asher KN, Rivara FP, Felix D, vance L and Dunne R, (1995). Water safety Training as a potential means of reducing risk of ypoung children’s drowning. Injury prevention 1, 228 - 233.
2.Barbosa, T., Marinho, D., Reis, V., Silva, A., Bragada, J. (2009). Physiological assessment of head-out aquatic exercises in healthy subjects: A qualitative review. Journal of Sports Science & Medicine, 8 (2), 179–189.
3.Davies, S. (1997). Nauka Pływania w weekend, Wiedza i Życie.
4.Eider, J.(2003a). Sprawność motoryczna dziewcząt uczestniczących w zajęciach z aerobiku wodnego, [in]: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego, (I), Środowisko biotyczne, ed. J. Tarasiuk, J. Kępczyński, Oficyna In Plus, Szczecin, 301–305.
5.Eider, J. (2003b). Zdrowotne wartości uprawiania aerobiku wodnego. Annales Universitas Mariae Curie-Skłodowska, Sektio D, LVIIII, suppl. XIII, 54, 295–300.
6.Eider, J. (2004a). Aerobik wodny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Kultury Fizycznej, 19, 5–15.
7.Eider, J. (2004b). Motor Fitness of Young Women Participating in Aquaaerobic. Journal of Human Kinetics 11, 47–52.
8.Eider, J., Eider, P. (2006). Rekreacyjne zajęcia z aerobiku wodnego w naturalnym środowisku, [in]: Człowiek i środowisko przyrodnicze Pomorza Zachodniego. Aktywność fizyczna osób w różnym wieku - teoria i praktyka, ed. J. Eider, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 120–125.
9.Florkiewicz, B., Zwierko, T., Krzepota, J., Łubkowska, W., Troszczyński, J. (2011). Formy zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz kierunki badań naukowych w obiekcie Floating Arena w Szczecinie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 690, Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 641–652.
10.Gedl-Pieprzyca, I. (1998). Wykorzystanie ćwiczeń w środowisku wodnym poprzez aquarobic dla różnych grup sprawnościowych, [in]: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 3, ed. D. Umiastowska, Albatros, Szczecin, 332–334.
11.Gedl-Pieprzyca, I. (1999). Akwagimnastyka dla kobiet w ciąży, [in]: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 4, ed. D. Umiastowska, Albatros, Szczecin, 214–218.
12.Gedl-Pieprzyca, I. (2000). Akwagimnastyka dla pań w ciąży, [in]: Rekreacja i fitness w wodzie, ed. J. Salita, P.W. Glob, Olsztyn, 29–33.
13.Grodzka-Kubiak, E.(2002). Aerobik czy fitness, DDK Edition, Poznań.
14.Guszkowska, M. (2006). Wpływ regularnych ćwiczeń aerobiku na stawy emocjonalne kobiet. Medycyna Sportowa, 3, 163–168.
15.Kalczyński, L., Łubkowska, W., Zalewski, T. (1999). Zastosowanie akwarobiku na lekcji pływania, [in]: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 4, ed. D. Umiastowska, Albatros, Szczecin, 219–221.
16.Klukowski, J. (2009). Promocja aktywnego stylu życia w zdrowiu i chorobie. Lider,12, 19–22.
17.Kołomyjska, G. (2006). Całoroczne zajęcia programowo-organizacyjne dla osób starszych, [in]: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 10, (2), ed. D. Umiastowska, Albatros, Szczecin, 265–270.
18.Kuźminska, O. (1998). Dynamiczny rozwój form tańca gimnastycznego. Kultura Fizyczna, 9-10, 27–28.
19.Lee, B. (1995). Żabka, kraul i coś jeszcze... Lady Fitness, 8, 51–55.
20.Mosakowska, M. (2007). Aquafitness – sport całego życia. Kultura Fizyczna, 1-2, 21–26.
21.Olex – Mierzejewska D. (2002). Fitness. Teoretyczne i metodyczne podstawy prowadzenia zajęć. Wyd. UKiP J&D. Gębka, Katowice.
22.Pietrusik, K. (2003). Pływanie w ciąży. Body Life, 6, 18–20.
23.Pietrusik, K. (2005). Aqua fitness jako forma aktywności fizycznej osób w wieku seniora. Medycyna sportowa, 21 (3), 216.
24.Pietrusik, K. (2005). Pływanie. Nauczanie i doskonalenie oraz wybrane elementy aqua fitness, TKKF, Warszawa.
25.Pietrusik, K. (2006). Aqua fitness dla seniorów. Body Life, 1, 41–43.
26.Pietrusik, K. (2007). Moduły aqua fitness wykorzystywane w kreacji zdrowia, [in]: Nowe tendencje w kulturze fizycznej i turystyce w kontekście hotelarstwa i gastronomii, ed. W. Siwiński, R.D. Tauber, E. Mucha-Szajek. WSGiH, Poznań, 451–457.
27.Pietrusik, K. (2008). Formy aktywności fizycznej w środowisku wodnym wykorzystywane w kreacji zdrowia, [in]: Aktywność ruchowa ludzi w różnym wieku, 12, ed. D. Umiastowska, Albatros, Szczecin, 359–366.
28.Pietrusik, K., Mroczek, B. (2003). Aqua aerobik. Body Life, 3, 24–27.
29.Piotrowska-Całka, E., Guszkowska, M. (2007). Effects of aqua-aerobic on the emotional states of women. Physical Education and Sport, 51 (1), 31–34.
30.Piotrowska-Całka, E., Karbownik-Kopacz, J. (2007). The influence of shallow and deep water exercise on the specific morphophysiological indicatiors and level of physical fitness, Medicina Sportiva, 11 (1), 11–16.
31.Poliszczuk, T., Mosakowska, M. (2007). Profil motywacji uczestnictwa w zajęciach aqua fitness kobiet w różnym wieku. Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Supraślu, 72–75.
32.Poliszczuk, T., Mosakowska, M. (2009). Aqua fitness alternatywą dla standardowych lekcji wychowania fizycznego na wszystkich etapach edukacji. Lider, 11, 13–16.
33.Radomski, M. (2003). Akcesoria fitness. Body Life, 1, 12–14.
34.Salita, J. (2000). Rekreacja i fitness w wodzie, P.W. Glob, Olsztyn.
35.Sornowska, D. (2006). Wprowadzenie do świata fitness. Lider, 10, 19–23.
36.Stasikowska, I. (2001). Aqua aerobik. Body Life, 1, 34–36.
37.Zysiak-Christ, B., Figurska, A., Stasikowska, I. (2010). Metodyczne podstawy aqua fitness, AquaFit, Wrocław 2010.