Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2015.4-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 12, No. 4/2015
An Objective Assessment of Men’s Physical Activity during Cooper Test based on the Direct Monitoring by Accelerometer ActiGraphWGT3X

Authors: Wojciech Czarny

Jarosław Herbert
Faculty of Physical Education, University of Rzeszów, Poland

Piotr Matłosz

Maciej Śliż
Keywords: physical activity cooper test accelerometer ActiGraph WGT3x
Data publikacji całości:2015
Page range:10 (99-108)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Physical activity should play an important role at every age and on every stage of human life. It affects health, well-being and the quality of life. The authors of the paper have shown the use of accelerometer as a device for testing physical activity. They used a group of runners, who during a promoting project of physical activity called “Cooper Test for all”, applied accelerometer ActiGraph WGT3X. It was placed on the person’s waist. The use of accelerometer valuably complements the survey methods aimed at physical activity levels.
Download file

Article file

Bibliography

1.Bassett D.R., Ainsworth B.E., Swartz A.M., Strath S.J., O’Brien W.L., King G.A. Validity of four motion sensors in measuring moderate intensity physical activity. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2000; 32 (9): 471–480.
2.Bielski J. Życie jest ruchem. Kultura Fizyczna. 1996; 12–13, Warszawa.
3.Biernat E., Stupnicki R., Gajewski A.K. Międzynarodowy Kwestionariusz Aktywności Fizycznej (IPAQ) – wersja polska. Wychowanie Fizyczne i Sport. 2007; 51 (1): 47–54.
4.Bohannon R.W. Number of pedometer-assessed steps taken per day by adults: a descriptive meta-analysis. Phys. Ther. 2007; (87) 12: 642–1650.
5.Cain K.L., Conway T.L., Adams M.A., Husak L.E., Sallis J.F. Comparison of older and newer generations of Act Graph accelerometers with the normal filter and the low frequency extension. IJBNPA. 2013: 10–51.
6.Cooper K.H. The new aerobics. In: Bantam. New York 1970.
7.Drabik J. Wytrzymałość i jej uwarunkowania somatyczne u dzieci i młodzieży w wieku 8–19 lat. AWF, Gdańsk 1989.
8.Drabik J. Promocja aktywności fizycznej. 1996: 3, AWF, Gdańsk.
9.Dwyer T., Hosmer D., Hosmer T., Venn A.J ., Blizzard C.L., Granger R.H., Cochrane J.A., Blair S.N., Shaw J.E., Zimmet P.Z., Dunstan D. The inverse relationship between number of steps per day and obesity in a population – based sample – the AusDiab study.
10.Esliger D.W., Tremblay M.S. Establishing a profile of physical activity and inactivity: the next generation. Appl Physiol Nutr Metab. 2007; 32 (Suppl 2F): 217–300.
11.Freedson P.S., Pober D., Janz K.F. Calibration of accelerometer output for children. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2005; 37: 523–530.
12.Grzywocz R., Skowronek T. Tętno wysiłkowe i wydatek energetyczny w ocenie efektywności treningu zdrowotnego kobiet uprawiających Nordic Walking. Jogging i Fitness. AWF, Wrocław. 2012; 38: 151–157.
13.Herbert J., Czarny W. Accelerometer wgt3x addition to studies of physical activity. Scientific Review of Physical Culture. 2013; (3) 3: 167–172.
14.Hussey J., Bell Ch., Gormley J. The measurement of physical activity in children. Phys Ther Rev. 2007; 12: 52–58.
15.Janz K.F., Lectuchy E.M., Eichenberger Gilmore J.M., Burns T.L., Torner J.C., Willing M.C., Levy S.M. Early physical activity provides sustained bone health benefits later in childhood. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2010; 42: 1072–1078.
16.Lawrence D.F., Schmid T.L., Sallis J.F., Chapman J., Saelens B.E. Linking objectively measured physical activity with objectively measured physical form. Am. J. Prev. Med. 2005; 28: 117–125.
17.Leermakers E.A., Dunn A.L., Blair S.N. Exercise management of obesity. Med. Clin. North Am. 2000; 84: 419–440.
18.Malina R.M. Physical Activity in early and modern populations: an evolutionary view. In: Physical Activity in Early and Modern Populations/The American Academy of Physical Educations. The Academy Papers, Champaign. 1988; 21, Hum. Kin. Publ. 1–12.
19.Midorikawa T., Tanaka S., Kaneko K., Koizumi K., Ishikawa-Takata K., Futami J., Tabata I. Evaluation of low intensity physical activity by triaxialaccelerometer. Obesity (Silver Spring). 2007; (15) 12: 3031–3038.
20.Nowak Z., Nowak A. Znaczenie aktywności ruchowej w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych. Cz. II, Rehabilitacja w Praktyce. 2010; 1: 31–34.
21.Osiński W. Antropomotoryka. AWF, Poznań, 2001.
22.Osiński W. Antropomotoryka. pub. II, AWF, Poznań, 2003: 320–330.
23.Paffenbarger R.S. Jr, Hyde R.T., Wing A.L. Physical activity and physical fitness as determinants of health and longevity. In: Exercise, fitness, and health, eds. C. Bouchard, R.J. Shephard, T.S. Stephens, J.R. Sutton, B.D. McPherson. Human Kinetics Publi
24.Raczek J. Rozwój wytrzymałości dzieci i młodzieży. Sport i Turystyka. 1981. Warszawa.
25.Rütten A., Ziemainz H., Schena F., Stahl T., Stiggelbout M., Auweele Y.V., Vuillemin A., Welshman J. Using different physical activity measurements in eight European countries. Results of the European Physical Activity Surveillance System (EUPASS) time se
26.Schneider P.L., Crouter S.E., Bassett D.R. Pedometer measures of free-living physical activity: Comparison of 13 models. Medicine and Science in Sports and Exercise. 2004; 36: 331–335.
27.Sharkey B.J. Physiology of fitness. Human Kinetics.1990. Champaign.
28.Silcott N.A., Bassett D., Thompson D.L., Fitzhugh E.C., Steeves J.A. Evaluation of the omron HJ-720ITC pedometer under free-living conditions. Medicine & Science in Sports & Exercise. 2011; 43 (9): 1791–1797.
29.Topolska M., Sapuła R., Topolski A., Maciejewski M., Marczewski K. Aktywność fizyczna a zdrowie u kobiet w wieku od 19 do 65 lat w różnych dziedzinach życia. Zamojskie Studia i Materiały, Zamość, XIII, 2011, 1 (34).
30.Troiano R.P., Freedson P.S. Promises and pitfalls of emerging measures of physical activity and the environment. Am J Prev Med. 2010; 38 (6): 682–683.
31.Vuori I. Physical inactivity as a disease risk and health benefits of increased physical activity. In: P. Oja, J. Borms. Perspectives. The Multidisciplinary Series of Physical Education and Sport Science: Health Enhancing Physical Activity. 2004: 29–73.
32.Zadarko E., Barabasz B., Nizioł E. Ocena poziomu aktywności fizycznej studentek wybranych kierunków medycznych na tle badań populacyjnych. PM UR i NILwW. 2011; 12: 188–194.