Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI    DOI: 10.18276/cej.2015.4-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Issue archive / Vol. 12, No. 4/2015
Changes in Motor Skills of Boys who Trained Sports Swimming in an Annual Training Cycle

Authors: Paweł Eider
Faculty of Physical Culture and Health Promotion, University of Szczecin, Poland
Keywords: selection motor skills swimming
Data publikacji całości:2015
Page range:13 (121-133)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

This paper presents an empirical approach to the changes in motor skills of children who trained sports swimming at the initial stage of school education in an annual training cycle. The research included 94 boys aged 7 (1st grade of elementary school); 57 of them belonged to the Swimmers group and 37 belonged to the Control group. All boys attended elementary schools in Szczecin, Poland. Motor skills were assessed with 8 tests of the EUROFIT Test Battery. The study resulted in the following conclusions: I. Dynamics of changes in terms of overall balance, static strength, functional strength (between Examination I and II) was greater in the Swimmers group. II. In terms of upper limb movement, agility, explosive strength, torso strength, and agility run, differences between results of both examinations were similar in the Swimmers and Control groups. III. Progressive changes in motor skill of subjects were a positive phenomenon in the physical development of children. Thus, swimming trainings significantly impacted dynamics of positive changes in motor skills of boys at the early stage of school education. IV. Regular participation in sports classes (including swimming classes) had positive impact on motor skill development of children, which is of utmost importance at that age.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ankieta z działalności sportowej klubu w 2012 roku. Miejski Klub Pływacki. Szczecin 2013.
2.Chalcarz W., Merkiel S., Pach D., Lasak Ż. Charakterystyka aktywności fizycznej poznańskich dzieci w wieku szkolnym. Medycyna Sportowa. 2008; 24 (5): 318–329.
3.Drozd M. Droga do sukcesów. In: 60 lat Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego 1947–2007, eds. T. Rek, W. Taczalski. SAR Paweł i Robert Chudkowie. Szczecin 2007.
4.Eider P. Reserch Analysis of Selection Criteria at the Initial Stage of Swimming Tranning of Primary School Junior Students. Centr Eur J Sport Sci. 2015; 11 (3): 55–62.
5.Eider P. Selection in swimming traning – theoretical study. No. 1 in Szczecin. Centr Eur J Sport Sci. 2014; 5 (1): 65–75.
6.Eider J., Eider P. Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego Londyn 2012. PPH Zapol, Szczecin 2012.
7.Eider J. Olimpijczycy i paraolimpijczycy województwa zachodniopomorskiego – Pekin 2008. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2009.
8.Grabowski H., Szopa J. EUROFIT. Europejski Test Sprawności Fizycznej. AWF, Kraków 1991.
9.Janicka M., Lewandowski P. (ed.) Londyn 2012 Igrzyska XXX Olimpiady. PKOI, Warszawa 2012.
10.Opyrchał C., Karpiński R., Sachnowski K. Proces wieloletniego szkolenia pływaków wysokiej klasy. Sport Wyczynowy. 2005; 9–10: 57–67.
11.Osiński W. Teoria wychowania fizycznego. AWF, Poznań 2011.
12.Osiński W. Antropomotoryka. AWF, Poznań 2003.
13.Pietrusik K. Zmienność sprawności motorycznej u dzieci poddanych procesowi nauczania pływania. In: Sport pływacki i lekkoatletyczny w szkole (Wrocław–Srebrna Góra 1995), eds. P. Kowalewski, J. Migasiewicz. AWF, Wrocław 1997: 27–39.
14.Pietrusik K. Kształtowanie się sprawności motorycznej oraz wydolności fizycznej u dzieci uprawiających pływanie sportowe. Roczniki Naukowe AWF, Poznań 1981; 30: 107–125.
15.Przewęda R. Rozwój somatyczny i motoryczny. WSiP, Warszawa 1981.
16.Sprawozdanie z działalności Polskiego Związku Pływackiego za okres 21.11.2008–19.10.2012 Polski Związek Pływacki, Warszawa 2012.
17.Torrance B., McGuire K.A., Lewanczuk R., McGavock J. Overweight, physical activity and high blood pressure in children: a review literature. Vasc Health Risk Manag. 2007; 3 (1): 139–149.
18.Wilk K., Eider P. The evaluation of motor skills of 1–4 grade music–oriented male students in Primary School Complex No. 2 in Szczecin. Centr Eur J Sport Sci. 2014; 6 (2): 35–58.
19.Volbekiene V.G. Health-related physical fitness among schoolchildren in Lithuania: A comparison from 1992 to 2002. 2007; 35 (3): 235–242.
20.Vranešić-Hadžimehmedović D., Mahmutović I., Bajramović I., Jelešković E. The Partial Quantitative Changes in Swimming Preformance and Basic Motor Abilities of Young Girls Under the Influence of the Experimental Program, Homo Sporticus. 2012; 14 (2): 41–52