Central European Journal of Sport Sciences and Medicine

ISSN: 2300-9705     eISSN: 2353-2807    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  DOAJ

Lista wydań / Vol. 4, No. 4/2013
Identifying talented handball players – the possibilities of examining the players by means of speed-force and coordination tests

Autorzy: Michał Spieszny
The Department of Sport and Recreational Games, The University of Physical Education, Cracow, Poland

Mariusz Sumara
The Institute of Physical Education and Sport, Cracow University of Economics, Poland

Mateusz Zubik
The Department of Sport and Recreational Games, The University of Physical Education, Cracow, Poland
Słowa kluczowe: coordination tests handball identifying the talented players motor tests somatic features
Rok wydania:2013
Liczba stron:10 (53-62)

Abstrakt

The main aim of this thesis was to assess the usefulness of the chosen tests of motor skills (focused mainly on the work of the lower and upper limbs) and the computerized motor skills tests in identifying the talented handball players. To examine them, the players’ results from two junior teams were compared. The first test was performed before the players started high school, that is, at the age of sixteen. The results were compared with the sport level examined during the second test, performed when the players reached the senior age (nineteen years old). The Spearman’s rank correlation coefficient among the ranking results (sport level), somatic features and motor skills, was used in the analysis, with the level of statistical significance being p<0,05. Significant statistical correlations were discovered between the level of anaerobic force of the examined handball players when they are sixteen, and their sport level when they are nineteen years old. The significant statistical correlations may be one reason to use the tests of speed-force skills to identify the talented handball players described in this thesis. Among the coordination skills, only the multitasking ability proved to have significant statistical correlations with the players’ sport level.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bompa T.O., Haff G.G. Periodyzacja: teoria i metodyka treningu. Biblioteka Trenera, COS, Warszawa 2010.
2.Bompa T.O. Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics Publishers, Champaign 1999, III.
3.Brown J. Sports Talent: How to identify and develop outstanding athletes. Human Kinetics, Champaign 2001, IL.
4.Czajkowski Z. Nauczanie techniki sportowej. COS, Warszawa 2004.
5.Duran-Bush N., Salmela J.H. The development of talent in sport. (In:) Singer R.N., Hausenblas H.A., Janelle C. (eds.): Handbook of Sport Psychology (2nd ed.). Wiley, New York 2001: 269–289.
6.Eurofit. Europejski test sprawności fizycznej. Wydawnictwo Skryptowe AWF, Kraków 1991; 103.
7.Fernández J.J., Vila M.H., Rodriguez F.A. Modelo de estudio de la estructura condicional a través de un análisis multivariante enfocado a la detección de talentos en jugadores de balon mano. Mot Eur J Hum Mov. 2004;12:169–185.
8.Fisher R.J., Borms J. The search for sporting excellence. Verlag Karl Hofman, Schorndorf 1990.
9.Klocek T., Spieszny M., Szczepanik M. Komputerowe testy zdolności koordynacyjnych. COS, Warszawa 2002.
10.Lidor R., Falk B., Arnon M., Cohen Y., Segal G., Lander Y. Measurement of talent in team handball: The questionable use of motor and physical tests. J Strength Cond Res. 2005;19: 318–325.
11.Ljach W., Żmuda W., Witkowski Z. Informatywność prognostyczna wskaźników koordynacyjnych zdolności motorycznych (KZM) w ocenie perspektywiczności wyselekcjonowanych piłkarzy nożnych w wieku 16–19 lat. Człowiek i Ruch. 2001; 1(3), Suplement II: 50–53.
12.Mohamed H., Vaeyens R., Matthys S., Multael M., Lefevre J., Lenoir M., Philppaerts R. Anthropometric and performance measures for the development of a talent detection and identification model in youth handball. J of Sports Sci. 2009;27(3): 257–266.
13.Naglak Z. Teoria zespołowej gry sportowej – kształcenie gracza. AWF. Wrocław 2001.
14.Naglak Z. Nauczanie i uczenie się wielopodmiotowej gry z piłką. Tom 1. Kształcenie gracza na wstępnym etapie. AWF. Wrocław 2005.
15.Naglak Z. Kształcenie gracza na podstawowym etapie. AWF. Wrocław 2010.
16.Norkowski H. Anaerobic capacity of athletes representing selected team sports. J Hum Kin. 2001;5: 23–28.
17.Ozimek M. Determinanty wieloletniego przygotowania zawodników wysokiej klasy w wybranych dyscyplinach sportu. Studia i Monografie AWF, Kraków 2007: 45.
18.Pearson D.T., Naughton G.A., Torode M. Predictability of physiological testing and the role of maturation in talent identification for adolescent team sports. J Sci Med Sport. 2006;9: 277–287.
19.Perič T. Výbĕr sportovnich talentů. Grada Publishing, Praha 2006.
20.Pienaar A.E., Spamer M.J., Steyn H.S. Identifying and developing rugby talent among 10-years-old boys: A practical model. J Sports Sci. 1998;16:691–699.
21.Raczek J., Mynarski W., Ljach W. Teoretyczno – empiryczne podstawy kształtowania i diagnozowania koordynacyjnych zdolności motorycznych. (W:) Studia nad motorycznością ludzką nr 4. AWF, Katowice 1998.
22.Raczek J., Mynarski W., Ljach W.I. Kształtowanie i diagnozowanie koordynacyjnych zdolności motorycznych. AWF, Katowice 2002.
23.Raczek J. Antropomotoryka – teoria motoryczności człowieka w zarysie. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
24.Rannou F., Prioux J., Zouhal H., Gratas-Delamarche A., Delamarche P. Physiological profile of handball players. J Sports Med Phys Fitness. 2001;41(3):349–353.
25.Reilly T., Bangsbo J., Franks A. Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer. J Sports Sci. 2000;18:669–683.
26.Reilly T., Gilbourne D. Science and football: a review of applied research in the football codes. J Sports Sci. 2003;21:693–705.
27.Reilly T., Williams A.M., Nevill A., Franks A. A multidisciplinary approach to talent identification in soccer. J Sports Sci. 2000;18:695–702.
28.Schorer J., Willimski D. Evaluation des Süddeutschen-Handball-Verband-Camps (Teil 1) – Motorische Tests als Talentsichtungskriterium. (In:) Müller L., Büsch D., Fikus M. (eds.): Abstracts und wissenschaftliches Programm des 3. Sportspielsymposiums der Deu
29.Spieszny M. Test zdolności szybkościowo-siłowych dla gier zespołowych oraz normy i punktacje dla trenujących dziewcząt i chłopców w wieku 11–16 lat. Monografia AWF, Kraków 2011a, 2.
30.Spieszny M. Analiza rozwoju cech somatycznych, motoryczności i umiejętności techniczno-taktycznych młodych sportowców uprawiających grę w piłkę ręczną, Monografia AWF, Kraków 2011b, 3.
31.Spieszny M., Walczyk L. Piłka ręczna – program szkolenia dzieci i młodzieży. COS, Warszawa 2001.
32.Sozański H. (red.) Podstawy teorii treningu sportowego. COS, Warszawa 1999.
33.Sozański H., Zaporożanow W. Kierowanie jako czynnik optymalizacji treningu. Resortowe Centrum Metodyczno-Szkoleniowe Kultury Fizycznej i Sportu, Warszawa 1993.
34.Starosta W. Motoryczne zdolności koordynacyjne – znaczenie, struktura, uwarunkowania, kształtowanie. Instytut Sportu, Warszawa 2003.
35.Starosta W. Globalna i lokalna koordynacja ruchowa w wychowaniu fizycznym i w sporcie. Międzynarodowe Stowarzyszenie Motoryki Sportowej, Warszawa 2006.
36.Szczepanik M., Szopa J. Wpływ ukierunkowanego treningu na rozwój predyspozycji koordynacyjnych oraz szybkość uczenia się techniki ruchu u młodych siatkarzy. Wydawnictwo Monograficzne AWF, Kraków 1993: 54.
37.Ważny Z. Współczesny system szkolenia w sporcie wyczynowym. SiT, Warszawa 1981.
38.Wołkow L.W. Tieorija i mietodika dietskogo i junoszeskogo sporta. Olimpijskaja Literatura, Kijew 2002.
39.Zglinicki J. Wydolność beztlenowa w treningu okresu startowego w piłce ręcznej mężczyzn. (W:) S. Żak, M. Spieszny, B. Sakowicz (red.): Nauka w teorii i praktyce gry w piłkę ręczną. Studia i Monografie AWF, Kraków 2004;27:143–146.
40.Zimmermann K. Zum Training koordinativer Fähigkeiten in den Sportspielen. Theorie und Praxis Leistungssport. 1983;21(3):90–100.
41.Żak S., Spieszny M. Analiza poziomu wyników wybranych komponentów koordynacji ruchowej u piłkarzy ręcznych z uwzględnieniem poziomu sportowego i specjalizacji w trakcie gry. Antropomotoryka. 2002; 24:57–74.