Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2019

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (3-3) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (4-4) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (5-5) --- More
1.

Bóg i uniwersalia


(God and universals)
28 (7-34) Stanisław Judycki More
2.

Ingerencje władz państwowych w sprawowanie kultu publicznego na przykładzie działań zielonogórskiej administracji wyznaniowej wobec Kościoła gorzowskiego w latach 1945-1972


(Interventions of state authorities in the exercise of public worship on the example of the activities of the religious administration of Zielona Góra against the Gorzów Church in 1945–1972)
21 (35-55) Dariusz Mazurkiewicz More
3.

Aspekt historiograficzny Herodota, Tukidydesa i Plutarcha w chrystologii Dziejów Apostolskich


(Historiographic aspect of Herodotus, Thucydides and Plutarch in the christology of Acts)
28 (57-84) Katarzyna Sługocka More
4.

Obrazy i rysunki w wychowaniu dzieci starszych do patriotyzmu


(Paintings and drawings in the education of older children to patriotism)
16 (85-100) Alicja Szubartowska, Artur Juzwa, Radosław Chałupniak More
5.

Wychowanie patriotyczne wyzwaniem dla katechezy Kościoła w Polsce


(Patriotic education as a challenge for the religious education of the Church in Poland)
20 (101-120) Piotr Tomasik More
6.

Ksiądz Józef Anczarski - z Kresów Wschodnich na Pomorze


(Fr. Józef Anczarski - form the Eastern Borderlands to Pomerania)
15 (121-135) Grzegorz Wejman More
7.

Dusza czyni nas tymi, kim jesteśmy


(Our soul makes us who we are)
15 (137-151) Richard Swinburne More
8.

Report on the 11th Polish Philosophical Congress in Lublin

5 (153-157) Krzysztof Jaworski More