Colloquia Theologica Ottoniana

ISSN: 1731-0555     eISSN: 2353-2998    OAI    DOI: 10.18276/cto
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS

Issue archive / 2/2018

Year of publication:2018
# Title Page range Authors Actions
1.

Sens ludzkiego cierpienia: uczestnictwo z nadzieją - w świetle dokumentu Jana Pawła II Salvifici Doloris


(The meaning of human suffering: participation with hope - in the light of apostolic letter Salvifici Doloris by Pope John Paul II)
16 (7-22) Dariusz Adamczyk More
2.

Relacje Maryi do osób Trójcy Święttej w świetle VIII rozdziału Konstytucji Dogmatycznej o Kościele "Lumen Gentium"


(Mary's relationship with the Person of the Holy Trinity in the light of chapter VIII of the Dogmatic Constitution on the Church "Lumen Gentium")
20 (23-42) Janusz Bujak More
3.

Od kapliczki do mody. Obraz Maryi w kulturze współczesnej


(Between Chapel and Fashion. Our Lady’s Image in Contemporary Culture)
22 (43-64) Andrzej Draguła More
4.

Wątki Maryjne w katechezie parafialnej i przedsiewzięciach pastoralnych


(Marian threads in parish catechesis and pastoral undertakings)
30 (65-94) Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak More
5.

Matka Jezusa w nauczaniu i tradycji apostolskiej wzorem współczesnej katechezy maryjnej


(Mother of Jesus in teaching and apostolic tradition as model of modern-day Marian catechesis)
16 (95-110) Jan Kochel More
6.

ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – antyczny Kościół wobec kryzysu rzymskiego małżeństwa


(ΟὐΔ´ ἈΡΕΤῊ ΦΙΛΌΤΗΤΟΣ ἈΠΌΠΡΟΘΕΝ – the ancient Church and the crisis of roman marrage)
18 (111-128) Jarosław Nowaszczuk More
7.

Pojęcie niezdolności do zawarcia małżeństwa z przyczyn natury psychicznej (kan. 1095 n. 3 KPK)


(The concept of inability to contract marriage due to causes of a psychic nature (can. 1095 no. 3 CCL))
16 (129-144) Krzysztof Pokorski More
8.

Katecheza Maryjna w spotkaniu z tradycjami polskiej pobożności ludowej


(Marian catechesis in meeting with the traditions of polish popular piety Languages of publication)
22 (145-166) Andrzej Potocki More
9.

Katecheta wobec ucznia z rodziny dysfunkcyjnej


(Catechist and a student from a dysfunctional family)
17 (167-183) Karmela Katarzyna Sługocka More
10.

Prymas polski Kardynał Józef Glemp w materiałach archiwum Instytutu Pamieci Narodowej


(Cardinal Józef Glemp, the primate of Poland, in the archival materials of the Institute of National Remembrance)
12 (183-194) Zbigniew Stanuch More
11.

Wizyty prymasa polski Kard. Józefa Glempa na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej


(Visits of Cardinal józef Glemp, the primate of Poland, in the metropolitan archdiocese of Szczecin-Kamień)
14 (195-208) Grzegorz Wejman More
12.

Nauczanie pomorskie prymasa Polski Józefa Kardynała Glempa


(The Pomeranian teaching of Cardinal Józef Glemp, the primate of Poland)
13 (209-221) Henryk Wejman More
13.

Katecheza maryjna w nauczaniu religii w szkole


(Marian catechesis in the teaching of religion in schools)
29 (223-251) Marian Zając More
14.

Ks. Marek Jagodziński (red.), perspetywy wiary, Wydawnictwo Diecezji Radomskiej Ave, Radom 2015, ss. 286


(Ks. Marek Jagodziński (ed.), perspective of faith Radom 2015, pp. 286)
6 (253-258) Dariusz Adamczyk More
15.

Sprawozdanie z V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Procesowego "Współpraca sądów w zakresie dowodzenia". Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 24 kwietnia 2018 roku


(Report from the 5th National Conference on Process Law "Judicial Cooperation in the Field of Command". Faculty of Law and Administration of Warmia i Mazury in Olsztyn, April 24, 2018)
6 (259-264) Krzysztof Pokorski More