Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

Aktualnie: European Journal of Service Management

ISSN: 1898-0511     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/smt.2015.16-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 16, 2/2015
In search for customer loyalty model of tourist services

Autorzy: Izabela Michalska-Dudek
Wroclaw University of Economics
Słowa kluczowe: customer behavior, customer loyalty of tourist services, customer loyalty model of tourist enterprises customer behavior customer loyalty of tourist services customer loyalty model of tourist enterprises
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:11 (85-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The purpose of the hereby study is to discuss models presented in the subject literature and reflecting the customer loyalty development process, identifying the explanatory variables applied in these models, as well as specifying the ones which can be subject to verification in research covering customer loyalty on tourist market. The author attempts to implement the selected model constructions in the area of tourist economy, whereas the analysis and critical approach to the available literature facilitates the development of a theoretical model proposal covering customer loyalty of tourist enterprises.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alejziak W. (2013). Typologizacja i modelowanie, jako instrumenty naukowego wyjaśniania zjawisk i procesów turystycznych [Typology and modelling as the instruments for scientific explanation of tourist phenomena and processes]. In: L. Butowski (ed.) Badan
2.American Customer Satisfaction Index Methodology Report (2005). Milwaukee: The Regents of the University of Michigan.
3.Butcher K., Sparks B., O'Callaghan F. (2001). Evaluative and relational influences on service loyalty. International Journal of Service Industry Management. 12(4): 310-327.
4.Dick, A., Basu, K. (1994). Customer loyalty: towards an integrated framework. Journal of the Academy of Marketing Science. 22 (2): 99-113.
5.Eskildsen, J. K., Kristensen, K., Juhl, H. J., & Østergaard, P. (2004). The Drivers of Customer Satisfaction and Loyalty: The Case of Denmark 2000-2002. Total Quality Management & Business Excellence. 15(5-6): 859-868.
6.Fornell C.G. (1992). A National Customer Satisfaction Barometer: Swedish Experience. Journal of Marketing. 1: 1-21.
7.Fornell C.G., Johnson M.D., Anderson E.W., Cha J., Bryant B.E. (1996). The American Customer Satisfaction Index: Nature, purpose, and findings. Journal of Marketing. 60(4): 7-18.
8.Fornell C.G. (1997). The ACSI Model of satisfaction (in:) T. G., Vavra, Improving your Measurement of Customer Satisfaction, American Society for Quality, Milwaukee 1997.
9.Johnson M. D., Gustaffson A., Andreassen T. W., Lervik L., Cha J. (2001). The Evolution and Future of National Satisfaction Index Models, Journal of Economic Psychology. 22: 217-245.
10.Kandampully J., Suhartanto D. (2000). Customer loyalty in the hotel industry: the role of customer satisfaction and image. International Journal of Contemporary Hospitality Management. 12(6): 346-351.
11.Kieżel E., Smyczek S. (2011). Zachowania polskich konsumentów w warunkach kryzysu gospodarczego [Polish consumers’ behaviors in the conditions of economic crisis]. Warsaw: Placet Publishers.
12.Lemon K.N., White T.B., Winer R.S. (2002). Dynamic Customer Relationship Management: Incorporating Future Considerations on the service Retention Decision. Journal of Marketing. 66(1): 1-14.
13.Luarn P., Lin H. (2003). Customer Loyalty Model for E-Service Context. Journal of Electronic Commerce Research. 4(4): 156-167.
14.Mc Alexander J.H., Kim S.K., Roberts S.D. (2003). Loyalty: The Influence of Satisfaction and Brand Community Integration. Journal of Marketing Theory and Practice. Nr 11(4): 1-11.
15.Michalska-Dudek I. (2013). Pojęcie, rodzaje i motywy lojalności klientów przedsiębiorstw turystycznych [Concept, types and motives of customer loyalty of tourist enterprises]. In: A. Rapacz (ed.), Gospodarka turystyczna w regionie. Rynek turystyczny – wsp
16.Oliver, R. L. (1999), Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, Vol. 63, No. 4: 33–45.
17.Phipps R., Simmons C. (1997). Understanding Customers. Oxford: Butterworth Heinemann
18.Pong L.T., Yee P.T. (2001). An Integrated Model of Service Loyalty. Academy of Business & Administrative Sciences, International Conferences, Brussels.
19.Rudnicki L. (2012). Zachowania konsumentów na rynku [Market consumer behavior]. Warsaw: PWE
20.Seweryn, R. (2012). Wartość usług turystycznych dla klienta jako instrument budowania jego lojalności wobec obszaru recepcji turystycznej (na przykładzie Krakowa) [The value of tourist services for a client as an instrument of loyalty development for a to
21.Siemieniako D., Urban W. (2006). Modele lojalności klientów - rola satysfakcji oraz kierunki badań. Marke¬ting i Rynek [Customer loyalty models – the role of satisfaction and research directions. Marketing and Market]. 8/2006: 12-18.
22.Skowron S., Skowron Ł. (2012). Lojalność klienta a rozwój organizacji [Customer loyalty vs. organization development]. Warsaw: Difin Publishers.
23.Smyczek S., Sowa I. (2005). Konsument na rynku. Zachowania, modele, aplikacje [Consumer on the market]. Warsaw: Difin Publishers.
24.Światowy G. (2006). Zachowania konsumentów [Consumer behaviors]. Warsaw: PWE
25.Urban W., Siemienako D. (2008). Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar [Customer loyalty. Models, motivation and measurement]. Warsaw: PWN Scientific Publishers.
26.Zalega T. (2012). Konsumpcja, teorie, modele [Consumption, theories, models]. Warsaw: PWE
27.Zins A.H. (2001). Relative attitudes and commitment in customer loyalty models. Some experiences in the commercial airline industry. International Journal of Service Industry Management. 12(3): 269 – 194.