European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2353-2858    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2017.23-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 23, 3/2017
Conditions of tourism development in Polish voivodships

Autorzy: Bożena Radkowska
Warsaw School of Tourism and Hospitality Management

Krzysztof Łopaciński
Warsaw School of Tourism and Hospitality Management, Poland
Słowa kluczowe: Tourism Competitiveness Index tourism competitiveness rankings tourism competitiveness of Poland and of voivodships
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (53-61)
Klasyfikacja JEL: L84 C10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The research project concerned mainly aims at presenting the methodology of selecting and gathering indicators describing tourism development at the national and regional levels and at discussing selected indicators gathered for individual voivodships in Poland. It presents the structure of the Travel & Tourism Competitiveness Index developed and computed for the World Economic Forum as well as the index results and components for Poland. The 2015 TTCI for Poland was 4.08, ranking Poland 47th among the 141 countries covered. The second part presents the assumptions of studies of the competitiveness of the sixteen Polish voivodships based on a set of indicators designed at the Institute of Tourism in Warsaw in 2004. The values of specific indicators for particular voivodships have been presented in the reports entitled Turystyka Polska. Układ regionalny since 2004. The article also contains examples of tables from the 2015 report. Finally, the article presents the ranking of voivodships according to the value of the overall Tourism Competitiveness Index developed on the basis of eight sub-indices.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Annoni P., Dijkstra L. Gargano N. (2017) The EU Regional Competitiveness Index 2016 Working Papers no 2/217. European Commission for Regional and Urban Policy, Luxembourg
2.Boguszewski P. (2016) Globalny raport konkurencyjności 2016-17 Światowego Forum Gospodarczego [The Global Competitiveness Report 2016–2017. World Economic Forum], Narodowy Bank Polski.
3.Schwab K. (ed.), (2015) The Global Competitiveness Report 2015–2016, World Economic Forum, Geneva.
4.The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015. Growth through Shocks. (2015), World Economic Forum, Geneva.
5.Konkurencyjność regionów turystycznych [Competitiveness of tourist regions] (2014) red. Dębski M., Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XV, Zeszyt 4, cz. 3. Społeczna Akademia Nauk, Łódź
6.Borne-Januła H. Byszewska-Dawidek M., Kulesza I., Legienis H., Radkowska B (2003). Turystyka Polska w 2002 roku. Układ regionalny [Polish tourism in 2002. Reginal structure]. The Institute of Tourism for the Ministry of Economy, Labour and Social Policy. Warszawa.
7.Radkowska B., (2004–2012). Turystyka Polska w 2003 roku. Układ regionalny [Polish tourism in 2002. Reginal structure]. Instytut Turystyki (Institute of Tourism), Warszawa.
8.Radkowska B. (Author and Editor) Łopaciński K., (2013-2015) Turystyka Polska w 2013 roku. Układ regionalny [Polish tourism in 2013. Reginal structure]. Instytut Turystyki SGTiR (Institute of Tourism SGTiR), Warszawa.
9.Radkowska B. (Author and Editor), (2003-2012), Turystyka Polska w 2003 roku. Wielkie miasta [Polish tourism in 2003. Big cities]. Instytut Turystyki (Institute of Tourism ),, Warszawa.
10.Radkowska B. (Author and Editor),(2013-2014). Turystyka Polska w 2013 roku. Wielkie miasta. [Polish tourism in 2013. Big cities]. (2013–2014), Instytut Turystyki (Institute of Tourism SGTiR), Warszawa.
11.Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012–2020 [The Marketing Strategy of Poland in the Tourism Sector for 2012–2020] (2011), prepared by the Polish Tourist Organisation
12.Nawrot Ł., Zmyślony P., (2009), Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Od programowania rozwoju do zarządzania strategicznego [International competitiveness of the tourist region. From development programming to strategic management], Proksenia, Kraków.
13.Góralski P., Lazarek M.. Czynniki kształtujące konkurencyjność regionów [Factors influencing competitiveness of regions]. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing. 2009, nr 1 (50), str. 307-315.
14.Dwyer L., Mellor R., Livaic Z., Edwards D., Kim Ch. (2004) Attributes of destination competitiveness: A factor analysis. Tourism Analysis, Vol. 9. Cognizant Comm. Corp.
15.Morrison, D.F. (2005), Multivariate Statistical Methods, New York, NY, USA: McGraw-Hill.
16.Winiarski B.,(1999) Czynniki konkurencyjności regionów [Regional competitiveness factors], w: Konkurencyjność regionów, red. Klamut M., AE im. Oskara Langego, Wrocław 1999, s.50-51
17.Krugman, P. (1996), Making sense of the competitiveness debate. Oxford Review of Economic Policy, 12 (3), 17-25.