Ekonomiczne Problemy Turystyki

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.3.43-09
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Issue archive / nr 3 (43) 2018
Cruising ships in the ports of Gdynia and Gdańsk

Authors: TADEUSZ PALMOWSKI
Gdansk University Department Regional Development Geography

VALENTIN S. KORNEEVETS
Immanuel Kant Baltic Federal University Institute of Recreation, Tourism and Sports IVKorneevets@kantiana.ru
Keywords: cruising Baltic maritime market Gdańsk Gdynia
Year of publication:2018
Page range:10 (95-104)
Klasyfikacja JEL: Z30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Morski rynek turystyczny należy do jednego z najbardziej atrakcyjnych obszarów działalności. Celem artykułu jest wskazanie kierunków przemian w jakie zachodziły w por¬tach Gdyni i Gdańska w ruchu cruisingowym w latach 2000-2017. W ostatnich latach Bałtyk stał się jednym najszybciej rozwijających się głównych rynków żeglugi wycieczkowej. Do roku 2016 liczba zawijających statków tego typu do Gdyni była największa spośród polskich portów. Od 2017 roku na czoło wysunął się Gdańsk. Ze względu na to że duże cruisery zawijają do Gdyni, a mniejsze do Gdańska znacznie więcej pasażerów wycieczkowców nadal obsługuje port w Gdyni. Rozwój morskiej turystyki cruisingowej przynosi wymierne korzyści nie tylko portom, ale i miastom Gdynia, Gdańsk i całemu Pomorzu.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ccrić, D. (2018). Cruise Tourism: From Regional Saturation Towards Global Dynamic Equilibrium. In: D.K Müller, M. Więckowski (eds.), Tourism in Transitions, geographies of Tourism and global Change. Springer International Publishing AG.
2.Chen, E. (2012). Cruise Industry Trends to 2025. Ocean Shipping Consultants, Royal Haskoning DHV UK Ltd.
3.Cruise Baltic Status Report, Final, January (2007).
4.Cruise Baltic Market Review (2018).
5.Cruise Tourism — Current Situation and Trends (2010). Madrid: World Tourism Organization UNWTO.
6.Dowling, R.K. (ed.) (2006). Cruise Ship Tourism. Cambridge: CAB International Publishing.
7.Grzybowski, M. (2005). Tourism. The Baltic Offensive. The Warsaw Voice, 6 February, 34.
8.Grzybowski, M., Piotrowska, J. (2010). Wycieczkowce w polskich portach. Nadmorski Przegląd Gospodarczy, 5 (101). Kizielewicz, J., Skrzeszewska, K. (2014). Inwestycje infrastrukturalne w porcie morskim w Gdyni na rzecz rozwoju turystyki statkiem wycieczkowym. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 843. Problemy Transportu
9.i Logistyki, 28, 77-94.
10.Kizielewicz, J. (2014). Konkurencyjność polskich portów morskich w zakresie obsługi statków wycieczkowych w basenie Morza Bałtyckiego. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15 (4/3), 79-90.
11.Kizielewicz, J. (2014). Morskie terminale dedykowane obsłudze pasażerskich statków wycieczkowych - przykłady do¬brych praktyk. Logistyka, 6, 785-794.
12.Kizielewicz, J. (2016). Konsumpcja podróżujących morskimi statkami wycieczkowymi w nadmorskich obszarach recepcji turystycznej. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni.
13.Miotke-Dzięgiel, J.M. (2002). Turystyka morska. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
14.Palmowski, T. (2011). Bałtycki cruising, Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG. Warszawa: Komisja Geografii Komunikacji PTG w Warszawie, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego PAN w Warszawie, Volume XVIII.
15.Papathanassis, A., Lukovic, T., Vogel, T. (eds.) (2012). Cruise Tourism and Society: A Socio-economic perspective. Berlin Heidelberger: Springer-Verlag.
16.Parker, S. (2010). Baltic tackles growth issues. Cruise Business Review, 1.
17.Somorowska, A. (2005). Szanse i Bariery turystyki morskiej. Morze i Handel, 21 (664).
18.Tarkowski, M., Palmowski, T., Kopeć, K., Wendt, J.A. (2016). Gdynia w Unii Europejskiej. Konkurencyjność gospodarki. Gdańsk-Pelplin: Wydawnictwo Bernardinum.
19.Ward, D. (2006). Complete Guide to Cruising & Cruise Ships. Singapore: Berlitz.
20.Weeden, C., Lester, J., Thyne, M. (2011). Cruise tourism: Emerging issues and implications for a maturing industry.
21.Journal of Hospitality and Tourism Management, 1 (18).
22.Zaleski, J., Wojewódka, Cz. (1977). Europa Bałtycka. Zarys monografii gospodarczej. Wrocław: Ossolineum.
23.Zaleski, J. (1980). Problemy rozwoju turystyki morskiej i nadmorskiej w świetle współczesnych tendencji badawczych. In: Turystyka i rekreacja nadmorska problemy teorii i praktyki (pp. 29-41). Gdańsk: Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego.