Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015

Rok wydania:2015

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Ekonomiczne aspekty turystyki biegowej

17 (9-25) Ewa Kasperska, Mirosław Kasperski Więcej
2.

Zastosowanie koncepcji współtworzenia wartości produktu w turystyce wiejskiej – wybrane aspekty

12 (25-36) Wiesława Kuźniar, Tomasz Surmacz Więcej
3.

WYBRANE PROBLEMY POMIARU REGULACJI RYNKU TURYSTYCZNEGO

13 (37-49) Adam Pawlicz Więcej
4.

Kategoryzacja wiejskiej bazy noclegowej kluczowym elementem podniesienia poziomu jakości usług turystycznych w Polsce

15 (53-67) Jolanta Cichowska Więcej
5.

Turystyka seksualna w opiniach młodych Polaków

18 (69-86) Grzegorz Godlewski Więcej
6.

ROZWóJ USŁUG AGROTURYSTYCZNYCH NA RYNKU TURYSTYCZNYM BIAŁORUSI

21 (87-107) Ivan Pirozhnik Więcej
7.

Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy

15 (109-123) Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Stefania Środa-Murawska Więcej
8.

Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu

17 (125-141) Jadwiga Biegańska, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Monika Kosmela, Krzysztof Rogatka, Stefania Środa-Murawska Więcej
9.

Wpływ klastrów turystycznych na rozwój i konkurencyjność regionów

20 (145-164) Małgorzata Borkowska-Niszczota Więcej
10.

Rozwój turystyki w granicach Parku Krajobrazowego Gór Sowich w świetle zapisów strategii rozwoju gmin

17 (165-181) Piotr Krajewski, Barbara Mastalska-Cetera Więcej
11.

Krajobraz turystyczny jako element kształtowania wizerunku i atrakcyjności obszaru. Percepcja krajobrazu turystycznego na przykładzie Zwierzyńca

15 (183-197) Marta J Jóźwik, Ewa Skowronek, Andrzej Tucki Więcej
12.

Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska

17 (199-215) Dariusz Kuczyński, Barbara Marciszewska, Tomasz Taraszkiewicz, Piotr Wojdakowski Więcej
13.

Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji

14 (218-231) Jan A. Wendt, Tomasz Wiskulski Więcej
14.

Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach

13 (233-245) Piotr Zawadzki Więcej