Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (29) 2015
Dopasowanie produktów turystycznych do potencjalnych oczekiwań turystów na przykładzie Puerto de la Cruz na Teneryfie

Autorzy: Eleonora Gonda-Soroczyńska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: miejsce publiczne Puerto de la Cruz miasto turystyczne produkt turystyczny podłoga urbanistyczna
Rok wydania:2015
Liczba stron:27 (195-221)

Abstrakt

W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na produkt turystyczny, jakim jest m.in. element urbanistyczny – tzw. podłoga urbanistyczna w turystycznej miejscowości Puerto de la Cruz na Teneryfie. Wyjątkowe zagospodarowanie przestrzenne tego kanaryjskiego kurortu jest istotne, zwłaszcza w kontekście maksymalnego wykorzystania gruntu pod funkcję turystyczną, jako że to teren wyjątkowy, na którym funkcja turystyczna jest tą dominującą. Badany obszar dysponuje ogromnym potencjałem turystycznym (klimat, pogoda, infrastruktura turystyczna, krajobrazy). W sposób szczególny zaaranżowane są tereny wolne od zabudowy, tereny wewnątrz zabudowy, a stanowiące miejsca przemieszczania się turystów – doskonale z nią zharmonizowane. Mowa tu o tzw. miejscach publicznych, ogólnodostępnych, w których w bardzo poprawny, umiejętny sposób, z wielkim kunsztem architektoniczno-urbanistyczno-planistycznym wprowadzono różne typy podłóg urbanistycznych, wykorzystując różnorodność materiałową. Opracowanie stanowi odpowiedź na pytanie o to, czy podłoga urbanistyczna może wpływać na jakość funkcjonowania miejscowości turystycznej, czy stanowi ona istotny produkt turystyczny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Altkorn J., Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995.
2.Borowski B., Bourmer A., Fründt H.-J., Tenerifa, Verlag Karl Baedeker, Aulage 2005.
3.Borzyszkowski J., Markowe produkty turystyczne i ich związek ze strukturą ruchu turystycznego – przykład Czech, Polski, Słowacji i Węgier, w: Popyt turystyczny. Zagadnienia podstawowe, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2012, nr 697, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 82.
4.Gaworecki W.W., Turystyka, PWE, Warszawa 2003.
5.Hernández C.C., Morales F.C., Museo de Arte Contenporáneo Eduardo Westerdahl, Instituto de Estudios de Canrias 2010.
6.Jankowska A., Adamczak S., Teneryfa, Wyd. Gauss, Bielsko-Biała 2012.
7.Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie, kontrola, Gebether i S-ka, Warszawa 1994.
8.Kotler Ph., Marketing Menegement, Prentice Hall, Inc., Englewood-Cliffs, New Jersey 1980.
9.Kurek W., Turystyka, PWN, Warszawa 2008.
10.Marketing Tourist Places, red. G.J. Ashworth, B.C. Goodall, Routledge, London 1990.
11.Middleton V.T.C., Marketing w turystyce, PAPT, Warszawa 1996.
12.Nowakowska A., Marketing w turystyce, w: Lokalna polityka turystyczna i marketing, Centrum Kształcenia Kadr Turystycznych w Krakowie, Kraków 1997.
13.Pleśniarski Z.A., Produkty turystyczne subregionów: Karkonosze i Góry Izerskie oraz Ziemia Kłodzka, w: Gospodarka przestrzenna. Dylematy i wyzwania współczesności, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2014.