Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Miasto jako obszar aktywności turystycznej i rekreacyjnej na przykładzie Szczecina

Autorzy: Beata Meyer
Uniwersytet Szczeciński

Anna Gardzińska
Uniwersytet Szczeciński

Agnieszka Sawińska
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: obszary miejskie aktywność turystyczna aktywność rekreacyjna
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:11 (85-95)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Obszary miejskie są ważnym miejscem realizacji aktywności turystycznej i rekreacyjnej (nie tylko mieszkańców, ale także turystów), integrują bowiem funkcję turystyczną i funkcję rekreacyjną, a podnoszenie i zapewnienie odpowiednich możliwości rekreacji zarówno aktywnej, jak i biernej, dbałość o walory i zagospodarowanie turystyczne mogą przyczyniać się do poprawy atrakcyjności turystycznej aglomeracji miejskiej i poprawy jakości życia mieszkańców. Celem artykułu jest identyfikacja aktywności turystycznych i rekreacyjnych podejmowanych przez turystów odwiedzających Szczecin – w Szczecinie i innych miastach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Derek, M. (2013). Turystyka poza utartym szlakiem – nowy model turystyki miejskiej. Turystyka Kulturowa, nr 9. Pobrane z: www.turystykakulturowa.org (20.12.2015).
2.Kozak, M. (2011). Przestrzeń metropolitalna jako współczesne eksperymentarium turystyki. W: M. Durydiwka, K. Duda-Gromada (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany (s. 133–140). Warszawa: WGiSR Uniwersytetu Warszawskiego.
3.Kurek, W. (red.). (2007). Turystyka, Warszawa: PWN.
4.Meyer, B. (2015). Środowiskowe aspekty kształtowania przestrzeni turystycznej w miastach, na przykładzie Szczecina. W: E. Bilska-Wodecka, I. Sołjan (red.), Geografia na przestrzeni wieków. Tradycja i współczesność (s. 309–325), Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ w Krakowie.
5.Niemczyk, A. (2013). Miasto-przestrzeń turystyczna Polaków. Studia Ekonomiczne UE w Katowicach, nr 147, 95–106.
6.Panasiuk, A. (red.). (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji, Warszawa: PWN.
7.Szczecin 2008. Raport o stanie miasta. Pobrane z: http://www.szczecin.pl/ (9.12.2015).
8.Żabińska, T. (2013). Turystyka w dużych miastach i metropoliach. Wybrane problemy rozwoju i zarządzania. W: T. Żabińska (red.), Turystyka miejska. Prawidłowości i determinanty rozwoju (s. 133–153). Katowice: Wyd. UE w Katowicach.