Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-11
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Frekwencja w wybranych obiektach Szlaku Zabytków Techniki Województwa śląskiego w latach 2009–2014

Autorzy: Krzysztof Herman
Politechnika Śląska

Mateusz Naramski
Politechnika Śląska

Adam Szromek
Politechnika Śląska
Słowa kluczowe: frekwencja w atrakcjach turystycznych Szlak Zabytków Techniki atrakcje turystyczne
Rok wydania:2016
Liczba stron:12 (135-146)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W niniejszej publikacji autorzy podjęli tematykę zainteresowania wybranymi atrakcjami turystycznymi woj. śląskiego. Celem artykułu była analiza frekwencji na Szlaku Zabytków Techniki w latach 2009–2014 oraz struktury frekwencji w roku 2014 ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Gwiazd Techniki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gaworecki, W. (2007). Turystyka. Warszawa: PWE.
2.Gołembski, G. (red.). (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: PWN.
3.Herman, K., Naramski, M., Szromek, A. (2014). Cykl życia przedsiębiorstwa w kontekście obiektów turystyki poprzemysłowej. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 74, 305–323.
4.Instrukcja znakowania szlaków turystycznych. (2007). Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny.
5.Jędrysiak, T. (2008). Turystyka kulturowa. Warszawa: PWE.
6.Kaczmarska, A., Przybyłka, A. (2010). Wykorzystanie potencjału przemysłowego i poprzemysłowego na potrzeby turystyki. Przykład Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego. Sosnowiec: Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG.
7.Kruczek, Z. (2005). Metody badań atrakcji turystycznych. W: R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych, Kraków: AWF, Rzeszów: WSIiZ w Rzeszowie.
8.Kruczek, Z. (2014). Frekwencja w atrakcjach turystycznych, Kraków–Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna.
9.Mikos v. Rohrscheidt, A. (2008). Kulturowe szlaki turystyczne – próba klasyfikacji oraz postulaty w zakresie ich tworzenia i funkcjonowania. Turystyka Kulturowa, nr 2, 17–31.
10.Mikos v. Rohrscheidt, A. (2010). Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja. Kraków: Proksenia.
11.Panasiuk, A. (red.). (2007). Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN.
12.Stasiak, A. (2006). Produkt turystyczny – szlak, Łódź: Wyd. WSTiH w Łodzi.
13.Stasiak, A. (2007). Szlaki Turystyczne – zagospodarowanie, atrakcja czy produkt turystyczny? Warszawa: Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Zarząd Główny.
14.Styperek, J. (2002). Linearne systemy penetracji rekreacyjnej, Poznań: Wyd. Bogucki.
15.Swarbrooke, J. (1995). The Development and Management of Visitors Attractions, Oxford: Butterworth–Heinemann.
16.Ustawa z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (DzU nr 162, poz. 1568). www.erih.net (3.10.2015). www.wkz.katowice.pl (23.10.2015). www.zabytkitechniki.pl (3.10.2015).
17.Żukowski, M. (2012). Procesy deindustrializacji a zjawisko turystyki postindustrialnej. Optimum. Studia Ekonomiczne, nr 4 (58), 65–79.