Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Zmiany w ruchu i infrastrukturze turystycznej na przykładzie uzdrowisk dolnośląskich

Autorzy: Eleonora Gonda-Soroczyńska
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Słowa kluczowe: uzdrowisko turystyka uzdrowiskowa usługi turystyczne uzdrowiska dolnośląskie
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:13 (159-171)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

We wszystkich uzdrowiskach w Polsce (44 uzdrowiska miejskie i wiejskie) podstawowymi usługami są usługi balneologiczne. Wraz z nimi funkcjonują tzw. usługi towarzyszące. Jednak w ostatnich kilkunastu latach istotną rolę odgrywają czy odgrywać będą usługi znacząco poszerzające ofertę typowo uzdrowiskową. Stanowią one nowe formy usług w turystyce uzdrowiskowej. Są to usługi rekreacyjno-sportowe, upiększające, modelujące sylwetkę, inne szeroko rozumiane usługi turystyczne. Ośrodki uzdrowiskowe zostały ośrodkami wielofunkcyjnymi bądź zabiegają o taki status. Wśród oferowanych urządzeń, zwłaszcza sportowych, wymienić należy takie, jak: baseny kryte i odkryte, plaże i kąpieliska urządzone, przystanie i mariny, tory saneczkowe i łyżwiarskie, stoki narciarskie, stadniny koni i ośrodki jeździeckie, tereny łowieckie i łowiska wędkarskie, boiska do piłki siatkowej, koszykówki, piłki nożnej, korty tenisowe, siłownie, fitness na powietrzu, fitness w pomieszczeniach, minigolf, kręgle, tenis stołowy. Coraz liczniej uruchamiane są wypożyczalnie rowerów, sprzętu wodnego (pływającego), samochodów.Spa & wellness to nieodzowne elementy każdego niemalże hotelu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Białk-Wolf, A. (2010). Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna. W: M. Boruszczak (red.), Turystyka zdrowotna (s. 33– 42). Gdańsk: Wyd. WSTiH w Gdańsku.
2.Burzyński, T. (red.). (2005). Czynniki wpływające na jakość i konkurencyjność usług turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Kraków: Instytut Turystyki Sp. z o.o.
3.Dryglas, D. (2006). Kształtowanie się produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce. Kraków: Wyd. UJ.
4.Dryglas, D. (2009). Innowacje produktowe turystyki uzdrowiskowej. W: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (red.), Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego (s. 167–174). Krynica-Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
5.Faracik, R., Kurek, W., Mika, M., Pitrus, E., Ptaszycka-Jackowska, D. (2008). Rodzaje i formy turystyki. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 196–290). Warszawa: PWN.
6.Faracik, R., Pawlusiński, R. (2008). Usługi i zagospodarowanie turystyczne. W: W. Kurek (red.), Turystyka (s. 142–195). Warszawa: PWN.
7.Gaworecki, W.W. (2003). Turystyka. Warszawa: PWE.
8.Gonda-Soroczyńska, E. (2014). Wielofunkcyjność czy jednofunkcyjność? Uzdrowiska w obliczu przemian przestrzennych? Prace Naukowe UE we Wrocławiu, nr 32, 68–75.
9.Gryszel, P., Jaremen, D.E., Rapacz, A. (2009). Innowacje w percepcji jednostek samorządu terytorialnego i klientów uzdrowisk. W: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (red.), Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego (s. 144–160). Krynica-Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
10.Hadzik, A. (2008). Turystyka uzdrowiskowa – teoretyczne ujęcie problemu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 488, Ekonomiczne Problemy Turystyki nr 10, 9–21.
11.Hadzik, A. (2009). Turystyka wellness jako przykład innowacyjnego kierunku w uzdrowiskach. Teoria i praktyka. W: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (red.), Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego (s. 199–212). Krynica-Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
12.Karasiński, Z. (2001). Rynek usług uzdrowiskowych w Polsce. Poznań: Wyd. WSZiB w Poznaniu.
13.Łazarwk, M., Łazarek, R. (2007). Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Lublin: Wyd. WSS-P w Lublinie.
14.Łęcka, I. (2003). Nowe (?) trendy w turystyce zdrowotnej. Prace i Studia Geogr., nr 32, 173–190.
15.Ressel, E. (2006). Polskie uzdrowiska- kurorty, sanatoria, spa, centra odnowy biologicznej, Bielsko-Biała: Pascal.
16.Skowronek, E., Krukowska, R., Tucki, A. (2012). Innowacyjność i rozwój oferty uzdrowiska Nałęczów SA jako odpowiedź na zapotrzebowanie rynku turystyki zdrowotnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 698, Ekonomiczne Problemy Usług nr 83, 495–508.
17.Słomka, T., Kicińska, A. (2009). Turystyka uzdrowiskowa i rekreacja jako podstawa nowoczesnego produktu uzdrowiskowego. W: J. Golba, K. Rymarczyk-Wajda (red.), Innowacyjne kierunki rozwoju turystyki uzdrowiskowej i lecznictwa uzdrowiskowego (s. 161–166). Krynica-Zdrój: Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP.
18.Zuzańska-Żyśko, E., Petryszyn, J. (2008). Od funkcji przemysłowej do turystycznej – przykład Ustronia. W: I. Jażdżewska (red.), Funkcja turystyczna miast (s. 133–144), Łódź: Wyd. UŁ.