Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2016.3.35-21
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (35) 2016
Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w wybranych państwach świata najatrakcyjniejszych pod względem turystycznym w świetle jego udziału w obsłudze ruchu turystycznego

Autorzy: Teresa Gądek-Hawlena
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Słowa kluczowe: atrakcyjne turystycznie państwa świata podróż turystyczna bezpieczeństwo ruchu drogowego
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (263-272)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Najczęściej odwiedzane przez turystów kraje świata cechuje znaczna liczba obiektów kulturowych, szeroki dostęp do usług sektora T&T, dobra infrastruktura turystyczna, dostępność usług medycznych. Poza wymienionymi czynnikami istotnym elementem wpływającym obecnie na atrakcyjność danego kraju stał się poziom bezpieczeństwa państwa. Pomimo wielu wypadków i katastrof lotniczych, kolejowych czy samochodowych problem bezpieczeństwa w transporcie nie jest czynnikiem istotnym przy wyborze danego kraju jako miejsca docelowej podróży turystycznej. Opierając się na światowych raportach, w artykule zestawiono najbardziej atrakcyjne kraje świata, zaprezentowano istotne czynniki wpływające na bezpieczeństwo ruchu drogowego w tych krajach oraz przeanalizowano jego poziom.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.http://sjp.pwn.pl/sjp/podroz;2502690.html (9.10.2015). http://data.worldbank.org/indicator/ST.INT.ARVL (10.01.2016).
2.http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/DiscussionPapers/DP201515.pdf (10.01.2016).
3.http://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/en (10.01.2016).
4.Koźlak A. (2008). Ekonomika transportu. Teoria i praktyka gospodarcza. Gdańsk: Wyd. UG.
5.Krystek R. (red.). (2009). Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu. Diagnoza bezpieczeństwa transportu w Polsce, t. 1. Warszawa: WKŁ–Politechnika Gdańska.
6.Kurek W. (red.). (2007). Turystyka. Warszawa: PWN.
7.Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, dokument przyjęty przez KRBRD 20.06.2013.
8.Neider J. (2008). Transport międzynarodowy. Warszawa: PWN.
9.Podoski J. (1985). Transport w miastach. Warszawa: WKŁ.
10.Road Safety Annual Report 2015. Summary. International Traffic Safety. Data and Analysis Group. OEDC. Pobrane z: http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/15IRTAD_Summary.pdf (10.10.2015).
11.Sadowski J. Bezpieczeństwo na drogach Pomorza Środkowego. Pobrane z: http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/e-gospodarka/item/download/75138_7d241b7ae502bf75a1153e5499bf2fe2.pdf (10.10.2015).
12.Tomanek R. (2004). Funkcjonowanie transportu. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.
13.Tourism Facilitation as Part of Transport Policy. Summary of International Experiences. A Joint ITF-OECD Study. Discussion Paper 2015 – 15. (2015). International Transport Forum. OECD.
14.The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013. Reducing Barriers to Economic Growth and Job Creation. Insight Report. J. Blanke and T. Chiesa editors. Committed to improving the State of the World. World Economic Forum 2013. Pobrane z: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TT_Competitiveness_Report_2013.pdf (10.01.2016).
15.Ustawa z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r., nr 108, poz. 908 ze zm.).
16.Wydro K.B. (2005). Telematyka – znaczenie i definicje w telematyce. Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 1–2, 116–130.