Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Analiza wybranych czynników kształtujących poziom organizacji Euro 2012 na przykładzie Gdańska

Autorzy: Dariusz Kuczyński
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Barbara Marciszewska
Akademia Morska w Gdyni

Tomasz Taraszkiewicz
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Piotr Wojdakowski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sport w Gdańsku
Słowa kluczowe: turystyka sportowa Euro 2012 poziom zadowolenia konsumentów
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:17 (199-215)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Turystyka sportowa ze względu na rosnące w społeczeństwie zainteresowanie sportem, w tym również piłką nożną, staje się coraz bardziej popularną formą spędzania czasu wolnego. Sukcesy sportowe, integracja międzynarodowa, ale również chęć poznawania nowych miast i krajów, obcowania podczas podróży z przyrodą i kulturą oraz przede wszystkim nawiązywania znajomości z przedstawicielami różnych społeczności sprawiają, że coraz więcej osób decyduje się na podróżowanie przy okazji odbywających się imprez sportowych. Szansę na realizację swoich marzeń kibice otrzymali podczas mistrzostw Europy w piłce nożnej organizowanych przez Polskę i Ukrainę. Fani futbolu, podróżując, obserwują i jako konsumenci oceniają poziom sportowy widowisk, organizację zawodów, panującą atmosferę oraz inne elementy kształtujące jakość realizowanych przedsięwzięć. Ich opinie stają się niezwykle wartościowym źródłem informacji dla wszystkich osób uczestniczących w organizacji wielkich imprez sportowych. W przypadku Euro 2012 pozytywne opinie uzyskane podczas pomiarów w dużym stopniu potwierdzają profesjonalizm w realizacji tego przedsięwzięcia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badania opinii na temat organizacji turnieju UEFA Euro 2012 w Gdańsku zrealizowane przez Urząd Miejski w Gdańsku i prof. dr hab. B. Marciszewską wraz z zespołem.
2.Churchill G.A., Badania marketingowe. Podstawy metodologiczne, PWN, Warszawa 2002.
3.Filipiak B., Znaczenie ubezpieczeń w zagospodarowaniu turystycznym, w: Elementy zagospodarowania turystycznego, cz. II, red. B. Meyer, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2007.
4.Gaworecki W.W., Turystyka sportowa, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W. W.Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyd. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2008.
5.Globisz M., W blasku srebra i złota w europejskim championacie, w: Z kart historii młodzieżowej piłki nożnej na Pomorzu 1920–2005, red. W. Wika, Bernardinum Sp. z o.o., Gdańsk 2006.
6.Go F.M., Lee M.R., Russo A.P., Turystyka kulturowa a rozwój regionalny, w: R.Sharpley, Zarządzanie turystyką, red. L. Pender, PWE, Warszawa 2008.
7.Graczyk M., Pęczak A., Psychologia sportu-potrzeba czy moda, w: Marketing sportowy – teoria i praktyka, red. H. Mruk, Impact Consulting, Poznań 2004.
8.Hadzik A., Kantyka J., Maciąg J., Badania popytu turystyki sportowej na przykładzie uczestników międzynarodowego widowiska piłkarskiego, w: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, red. J. Bucko, A. Pa na siu k , Wyd. US, Szczecin 2012.
9.Hall D., Smith M., Enlargement Implications for European Tourism, w: D. Hall, M. Smith, B. Marciszewska, Tourism in the New Europe. The Challenges and Opportunities of EU Enlargement, CABInternational 2006.
10.Izydorczyk A., Marketing w systemie kultury fizycznej, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2000.
11.Jędrzejczyk I., Ekologiczne uwarunkowania i funkcje turystyki, Śląsk, Katowice 1995.
12.Hadzik A., Kantyka J., Maciąg J., Badania popytu turystyki sportowej na przykładzie uczestników międzynarodowego widowiska piłkarskiego, w: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, red. J. Buko, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2012.
13.Ministerstwo Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, Informacja prasowa 25/2012, Warszawa, 21 czerwca 2012 r., http://www.msport.gov.pl.
14.Niezgoda A., Pojemność i chłonność turystyczna w rozwoju zrównoważonym obszarów recepcji turystycznej, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2006, nr 439, „Ekonomiczne Problemy Turystyki” nr 6.
15.Olszewski J., Imprezy sportowe i sport elementami uzupełniającymi oferty turystycznej Polski, w: Stan i rozwój regionalnego sportu i rekreacji, red. R. Muszkieta, W. Zukow, M. Napierała, E. Saks, Wyd. WSG, Bydgoszcz 2010.
16.PAP, Portugalskie media: Polacy okazali nam szacunek i gościnność, http://www.sportowefakty.pl.
17.Sarnowski J., Otoczenie zewnętrzne przedsiębiorstwa turystycznego, w: J. Sarnowski, E. Kirejczyk, Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, Almamer, Warszawa 2007.
18.Shank M.D., Sports Marketing: A Strategic Perspective, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.
19.Sułkowski B., Przykłady analizy przygotowań i przebiegu imprezy sportowej, w: Organizacja imprez sportowych, red. B. Ryba, Polska Korporacja Menedżerów Sportu, Warszawa 2001.
20.Śniadek J., Infrastruktura sportowo-rekreacyjna jako składnik markowego produktu turystycznego na przykładzie regionu leszczyńskiego, w: Elementy zagospodarowanie turystycznego, cz. II, red. B. Meyer, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2007.
21.Śniadek J., Hołderna-Mielcarek B., Mega-eventy sportowe jako czynnik kreowania popytu turystycznego, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki, red. J. Bucko, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2012.
22.Walas B., Trendy w podaży i popycie turystycznym, w: Z. Kruczek, B. Walas, Promocja i informacja turystyczna, Proksenia, Kraków 2004.
23.Wojdakowski P., Bariery uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej, w: Turystyka i sport dla wszystkich w promocji zdrowego stylu życia, red. W.W. Gaworecki, Z. Mroczyński, Wyd. WSTiH w Gdańsku, Gdańsk 2008.
24.Wojdakowski P., Determinanty uczestnictwa turystów sportowych w meczach piłki nożnej, rozprawa doktorska, Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010 (materiały niepublikowane).
25.Wojdakowski P., Taraszkiewicz T., Ossowski Z., Profilowanie turystów sportowych na przykładzie podróżujących kibiców piłki nożnej, w: Popyt turystyczny. Konsumpcja – segmentacja – rynki, red. J. Bucko, A. Panasiuk, Wyd. US, Szczecin 2012.