Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-13
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Dostępność komunikacyjna wybrzeża Chorwacji

Autorzy: Jan A. Wendt
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

Tomasz Wiskulski
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku
Słowa kluczowe: Chorwacja turystyka dostępność komunikacyjna transport
Rok wydania:2015
Liczba stron:14 (218-231)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem opracowania jest przedstawienie przez autorów zróżnicowania stopnia dostępności komunikacyjnej Chorwacji w podziale na regiony NUTS-3 z uwzględnieniem transportu drogowego, lotniczego oraz morskiego. Regiony nadmorskie Chorwacji znajdują się w strefie izochrony 120 minut sześciu portów lotniczych usytuowanych na terytorium tego kraju oraz prawie w całości w zasięgu izochrony 60 minut. Wyjątkiem są regiony Licko-Senjski oraz Dubrovacko-Neretvanski, który to jest oddzielony od głównej części kraju poprzez 17-kilometrowy pas wybrzeża Bośni i Hercegowiny. Tak gęsta sieć portów lotniczych przyczynia się do realizacji postulatu przewozowego dotyczącego dostępności i bezpośredniości obszarów docelowych. Świadczy o tym rosnący w latach 2000–2013 ruch pasażerski w portach lotniczych. Ogromne znaczenie dla stopnia zainteresowania przewozami w transporcie lotniczym ma długość czasu przelotu, która jest znacznie krótsza niż długość przejazdu dla transportu samochodowego, gdzie średni czas potrzebny na dotarcie do miejsca docelowego dla turysty z Polski wynosi 12 godz. 57 min. W przypadku tego środka transportu trudno jest mówić o realizacji postulatu przewozowego dotyczącego bezpieczeństwa podróżnych (spadek koncentracji kierowców przy długim czasie jazdy), natomiast bezpośredniość i relatywna taniość w stosunku do transportu lotniczego pozostają głównymi czynnikami decydującymi o wyborze tego środka transportu. Ponadto, zauważalny jest wzrost znaczenia transportu morskiego oraz gęstości występowania infrastruktury towarzyszącej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Milewski D., Postulaty przewozowe jako cechy jakości przewozów turystycznych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2012, nr 258.
2.Pawlicka Z., Przewozy pasażerskie, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1978.
3.Serafin M., Czy koniec okresu hossy na polskim rynku lotniczym?, www.prtl.pl/rynek_lotniczy_artykuly/3817.
4.Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2011, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagrzeb 2011.
5.Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2013, Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagrzeb 2013.