Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-14
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Organizacja masowych imprez sportowych jako forma promocji ośrodków turystycznych na przykładzie Letniego Biegu Piastów w Jakuszycach

Autorzy: Piotr Zawadzki
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: promocja turystyki turystyka kwalifikowana event marketing Letni Bieg Piastów
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:13 (233-245)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest pokazanie możliwości promocji produktu turystycznego przy wykorzystaniu nowoczesnej formy, jaką jest event marketing. Na wstępie, w części teoretycznej artykułu, zaprezentowano problematykę turystyki usportowionej, jej podobieństw ze sportem oraz turystyką kwalifikowaną. Autor przedstawił również istotę oraz cechy działań związanych z marketingiem wydarzeń. W dalszej części zaprezentował charakterystykę Jakuszyc – najbardziej popularnego ośrodka narciarstwa biegowego w Polsce oraz Stowarzyszenia Biegu Piastów – organizatora największych imprez sportowych na terenie Polany Jakuszyckiej. W końcowej części zaprezentowano działania związane z organizacją Letniego Biegu Piastów i wpływ tej imprezy na rozwój turystyki w Jakuszycach w sezonie letnim.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Gębarowski M., Sport jak o element działań promocyjnych polskich miast, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 596, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 56.
2.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
3.Kuźniar W., Obszary wykorzystania events marketingu w promocji walorów jednostki terytorialnej na przykładzie woj. podkarpackiego, w: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Partnerstwo i komunikacja w regionie, red. G. Rosa, A. Smalec, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 596, „Ekonomiczne Problemy Usług” nr 56.
4.Marketing w turystyce i rekreacji, red. A. Panasiuk, PWN, Warszawa 2013.
5.Merski J., Wpływ uprawiania turystyki kwalifikowanej przez ludzi dorosłych na ich sprawność motoryczną, Almamer, Warszawa 2007.
6.Merski J., Warecka J., Turystyka kwalifikowana, turystyka aktywna, Almamer, Warszawa 2009.
7.Siwiński W., Współczesne problemy turystyki i rekreacji w badaniach empirycznych nauk społecznych, Almamer, Warszawa 2007.
8.Tomik R., Hadzik A., Cholewa J., Turystyka aktywna w materiałach promocyjnych województw w Polsce, w: Wyzwania współczesnej polityki turystycznej. Problemy polityki turystycznej, red. A. Rapacz, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław 2012.
9.Winiarski R., Zdebski J., Psychologia turystyki, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
10.www.izera.pl/rezerwat.html.
11.www.online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/stats.php?zawody=995#.