Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako źródła wartości w ekonomii i kulturze fizycznej. Próba identyfikacji

Autorzy: Andrzej Hadzik
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

Rajmund Tomik
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Słowa kluczowe: wartość usługi prozdrowotne wartości ekonomiczne i kultury fizycznej turystyka uzdrowiskowa
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (7-18)
Klasyfikacja JEL: I11 O52 P46
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem pracy stała się identyfikacja wartości ekonomicznych oraz kultury fizycznej widocznych w wyniku konsumpcji usług prozdrowotnych w turystyce uzdrowiskowej. Założono, że usługi prozdrowotne w turystyce uzdrowiskowej jako głównie niematerialne dobra ekonomiczne stanowią różnoraką wartość dla kultury fizycznej, w tym zwłaszcza zdrowotną. W pracy mającej charakter teoretyczny i interdyscyplinarny wykorzystano przede wszystkim metodę analizy literatury z ekonomii oraz kultury fizycznej. Główne wartości zdrowotne ważne dla kultury fizycznej, osiągane poprzez świadczenie usług prozdrowotnych w uzdrowiskach, to wartości: relaksu, leczenia, piękności oraz „odmładzania się – bycia wiecznie młodym”.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abram, M., Kosińska, A. (2016). Ośrodki spa i wellness. Organizacja i funkcjonowanie. Kraków: Wydawnictwo AWF.
2.Berbeka, J. (2016). Zmiany zachowań turystycznych Polaków i ich uwarunkowań w latach 2006–2015. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
3.Chlipała, P. (2011). Tworzenie wartości dla klienta na rynku usług turystycznych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
4.Czubała, A., Jonas, A., Smoleń, T., Wiktor, J. (red.). (2006). Marketing usług. Wydawnictwo Wolters Kluwer: Kraków.
5.Das Profil der Wellness – Reisenden (2004). Monachium: Institut Für Freizeitwirtschaft.
6.Daszkowska, M. (1998). Usługi. Produkcja, rynek, marketing. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.ESPA (2010). European Spas Association. Glossary. Pobrane z: http://www.espa-ehv.eu/contents/glossary (30.08.2016).
8.Flejterski, S., Panasiuk, A., Perenc, J., Rosa, G. (red.). (2005). Współczesna ekonomika usług. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
9.Global Wellness Institute (2015). The Global Wellness Tourism Economy 2013–2014. Pobrane z: http://www.globalwellnesssummit.com/images/stories/gwi/GWI_2014_ Global_Wellness_Tourism_Economy_Report_Final.pdf.
10.Górnisiewicz, M. (2016). Kultura fizyczna jako element prozdrowotnego stylu życia oraz rozwoju turystyki wellness [praca doktorska, maszynopis]. Kraków: AWF.
11.Grabowski, H. (1997). Teoria fizycznej edukacji. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
12.Graczykowska, B., Puciato, D., Woś, B. (2009). Zagospodarowanie turystyczne Wysowej jako przykład integracji funkcji uzdrowiskowych i turystycznych. W: M. Boruszczak (red.), Turystyka uzdrowiskowa (s. 99–108). Gdańsk: Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku.
13.Gromelska, A. (2015). Uzdrowiska polskie i czeskie w okresie transformacji w latach 1989–2013. Kraków: Proksenia.
14.Hadzik, A. (2011). Turystyka i rekreacja uzdrowiskowa. Katowice: AWF.
15.Hołub-Iwan, J. (2005). Usługi medyczne. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług (s. 413–450). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Kłosowski, F. (2006). Sektor usług w gospodarce regionu tradycyjnego w warunkach transformacji i restrukturyzacji. Przykład konurbacji katowickiej. Katowice: Wydawnictwo UŚ.
17.Korzeniowski, L. (2005). Menedżment. Podstawy zarządzania. Kraków: EAS.
18.Krawczyk, Z. (1989). Globalne i selektywne rozumienie kultury fizycznej. W: Z. Krawczyk (red.), Kultura fizyczna w kategoriach wartości (s. 7–20). Warszawa: Wydawnictwo AWF.
19.Krot, K. (2008). Jakość i marketing usług medycznych. Warszawa: Wolters Kluwer.
20.Krzyżanowski, L.J. (1999). O podstawach kierowania organizacjami inaczej. paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Lewandowska, A. (2007). Turystyka uzdrowiskowa. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
22.GUS (2011). Lecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000–2010. Kraków: GUS.
23.Maráková, V. (2015). Development of Geoparks as tourism products (comparative analysis Slovakia and Germany), SGEM conference Bulharsko. W: 15th International Multidisciplinary Scientific Geonference SGEM, 2, 139–148.
24.Osiński, W. (2002). Zarys teorii wychowania fizycznego. Poznań: AWF.
25.Panasiuk, A. (red.) (2011). Ekonomika turystyki i rekreacji. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
26.Rogoziński, K. (2000). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo UE, Poznań.
27.Rosa, G. (2005). Struktura u przeobrażenia współczesnego sektora usług. W: S. Flejterski, A. Panasiuk, J. Perenc, G. Rosa (red.), Współczesna ekonomika usług (s. 59–80). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Rudawska, I. (2007). Opieka zdrowotna – aspekty rynkowe i marketingowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
29.Samuelson, P., Nordhaus, W. (2006). Ekonomia, tom 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
30.Siciński, A. (2002). Styl życia. Kultura. Wybór. Warszawa: Wydawnictwo IFIS PAN.
31.Szczechowicz, B. (2012). Kultura fizyczna jako źródło wartości produktu turystycznego. Studium teoretyczno-empiryczne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf.
32.Szromnik, A. (2006). Marketingowa koncepcja przedsięwzięcia sportowego. W: H. Mruk, K. Kropielnicki, P. Matecki (red.), Marketing dla sportu (s. 53–67). Poznań: Sport & Business Foundation.
33.Szymura-Tyc, M. (2006). Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa. Katowice: Akademia Ekonomiczna.
34.Ustawa z 25.06.2010 r. o sporcie (Dz.U., nr 127, poz. 857).
35.Waśkowski, Z. (2007). Uwarunkowania i sposoby wdrażania orientacji marketingowej w klubach sportowych. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
36.Winiarski, R. (1991). Motywacja aktywności rekreacyjnej człowieka. Kraków: Wydawnictwo AWF.
37.Witecka, J. (red.). (2007). Słownik pojęć ekonomicznych. Cz. 2. P–Ż. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.