Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2017.2.38-06
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (38) 2017
Wykorzystanie programów lojalnościowych w praktyce funkcjonowania biur podróży w Polsce

Autorzy: Izabela Michalska-Dudek
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe: program lojalnościowy lojalność biuro podróży marketing relacji
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:12 (73-84)
Klasyfikacja JEL: L83 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono istotę jednego z kluczowych instrumentów relacyjnego marketingu-mix – programów lojalnościowych, a następnie zaprezentowano wyniki badań empirycznych dotyczących oceny stopnia i zakresu ich wykorzystania w działalnościmarketingowej biur podróży w Polsce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dorotic, M., Bijmolt, T.H.A., Verhoef, P.C. (2012). Loyalty programmes: Current knowledge and research directions. International Journal of Management Reviews, 14 (3), s. 217–237.
2.Grönroos, C. (1994). From marketing mix to relationship marketing. Management Decision, 32 (2), 4–20.
3.Gummesson, E. (1994). Making relationship marketing operational. International Journal of Service Industry Management, 5, 5–20.
4.Kaczmarczyk, S. (2011). Badania marketingowe. Podstawy metodyczne. Warszawa: PWE.
5.Kotler, P. (1994). Marketing. Analiza. Planowanie. Wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka.
6.Kwiatek, P. (2007). Programy lojalnościowe. Budowa i funkcjonowanie. Kraków: Wolters Kluwer Business.
7.Michalska-Dudek, I., Przeorek-Smyka, R. (2010). Marketing biur podróży. Warszawa: C.H. Beck.
8.Mruk, H. (red). (2003). Analiza rynku. Warszawa: PWE.
9.O’Malley, L. (1998). Can loyalty schemes really build loyalty? Marketing Inteligence & Planning, 1 (16), 47–55.
10.Otto, J. (2004). Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie. Warszawa: C.H. Beck.
11.Reichheld, F.F., Sasser Jr., W.E. (1990). Zero defections. Quality comes to service. Harvard Business Review, 9–10, 105–111.
12.Rószkiewicz, M., Perek-Białas, J., Węziak-Białowolska, D., Zięba-Pietrzak, A. (2013). Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych. Rekomendacje i praktyka badawcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Rudawska, E. (2005). Lojalność klientów. Warszawa: PWE.
14.Skowron, S. (2010). Wpływ satysfakcji i lojalności klienta na wyniki finansowe przedsiębiorstw. Ekonomiczne Problemy Usług nr 54, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 594, 377–390.
15.Walesiak, M. (1996). Metody analizy danych marketingowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.