Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
Moderators of Job Characteristics – Job Satisfaction Relationship in the Tourism Industry
(Moderatory zależności pomiędzy cechami pracy a satysfakcją z pracy w gospodarce turystycznej)

Autorzy: Marlena Bednarska
Poznań University of Economics and Business
Słowa kluczowe: satysfakcja z pracy cechy pracy gospodarka turystyczna Unia Europejska
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:16 (9-24)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Postrzeganie kapitału ludzkiego jako podstawy tworzenia przewagi konkurencyjnej na współczesnym rynku skłania podmioty gospodarcze do kształtowania środowiska pracy sprzyjającego pozyskaniu i utrzymaniu pracowników o odpowiednich kompetencjach. Celem artykułu jest identyfikacja kryteriów różnicujących zależność pomiędzy cechami pracy a satysfakcją z pracy w turystyce. Analizie poddano czynniki indywidualne, organizacyjne i krajowe. W rozważaniach wykorzystano wyniki piątej edycji European Working Condition Survey przeprowadzonej przez Eurofound. Badania pokazują, że satysfakcja z pracy w turystyce zależy przede wszystkim od relacji społecznych, a w dalszej kolejności od korzyści ekonomicznych, treści pracy i możliwości rozwoju. Na siłę zależności pomiędzy tymi kategoriami wpływa status zatrudnienia, wielkość przedsiębiorstwa, rodzaj prowadzonej działalności oraz udział turystyki w tworzeniu miejsc pracy w gospodarce.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.T. W. Andreassen, E. J. Lanseng, Service Differentiation: A Self-Image Congruency Perspective on Brand Building in the Labor Market, “Journal of Service Management”, Vol. 21, No. 2, 2010: 212–236.
2.K.-J. Back, C.-K. Lee, J. Abbott, Internal Relationship Marketing: Korean Casino Employees’ Job Satisfaction and Organizational Commitment, “Cornell Hospitality Quarterly”, Vol. 52, No. 2, 2011: 111–124.
3.M. A. Bednarska, Quality of Work Life in Tourism – Implications for Competitive Advantage of the Tourism Industry, “Journal of Travel and Tourism Research” (Spring & Fall), 2013: 1–17.
4.M. A. Bednarska, Tourism Jobs and Subjective Well-Being at Work: A Cross-National Analysis, “European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation”, Vol. 5, No. 2, 2014: 9–23.
5.S. P. Brown, S. K. Lam, A Meta-Analysis of Relationships Linking Employee Satisfaction to Customer Responses, “Journal of Retailing”, Vol. 84, No. 3, 2008: 243–255.
6.Eurofound, European Working Conditions Survey 2010 [computer file], UK Data Archive, Colchester, http://www.esds.ac.uk/findingData .
7.Eurofound, Fifth European Working Conditions Survey, Publications Office of the European Union, Luxembourg 2012, http://www.eurofound.europa.eu/surveys/ewcs/2010 .
8.Eurostat, Employment and unemployment (Labour Force Survey) 2010, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.
9.J. L. Heskett, T. O. Jones, G. W. Loveman, W. E. Sasser, L. A. Schlesinger, Putting the Service-Profit Chain to Work, “Harvard Business Review” (July-August) 1994: 164–170.
10.X. Huang, E. van de Vliert, Where Intrinsic Job Satisfaction Fails to Work: National Moderators of Intrinsic Motivation, “Journal of Organizational Behavior”, Vol. 24, No. 2, 2003: 159–179.
11.O. M. Karatepe, T. Avci, H. Arasli, Effects of Job Standardization and Job Satisfaction on Service Quality: A Study of Frontline Employees in Northern Cyprus, “Services Marketing Quarterly”, Vol. 25, No. 3, 2004: 1–17.
12.C. King, ‘One Size Doesn’t Fit All’: Tourism and Hospitality Employees’ Response to Internal Brand Management, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 22, No. 4, 2010: 517–534.
13.T. Lam, T. Baum, R. Pine, Study of Managerial Job Satisfaction in Hong Kong’s Chinese Restaurants, “International Journal of Contemporary Hospitality Management”, Vol. 13, No. 1, 2001: 35–42.
14.E. A. Locke, G. P. Latham, Work Motivation and Satisfaction: Light at the End of the Tunnel, “Psychological Science”, Vol. 1, No. 4, 1990: 240–246.
15.R. F. Lusch, S. L. Vargo, M. O’Brien, Competing Through Service: Insights from Service-Dominant Logic, “Journal of Retailing”, Vol. 83, No. 1, 2007: 5–18.
16.R. McPhail, R. Fisher, It’s More Than Wages: Analysis of the Impact of Internal Labour Markets on the Quality of Jobs, “International Journal of Human Resource Management” , Vol. 19, No. 3, 2008: 461–472.
17.M. Mount, R. Ilies, E. Johnson, Relationship of Personality Traits and Counterproductive Work Behaviors: The Mediating Effects of Job Satisfaction, “Personnel Psychology” , Vol. 59, No. 3, 2006: 591–622.
18.S. I. Ng, M. Sambasivan, S. Zubaidah, Antecedents and Outcomes of Flight Attendants’ Job Satisfaction, “Journal of Air Transport Management”, Vol. 17, No. 5, 2011: 309–313.
19.B. Schneider, S. S. White, M. C. Paul, Linking Service Climate and Customer Perceptions of Service Quality: Test of a Causal Model, “Journal of Applied Psychology” , Vol. 83, No. 2, 1998: 150–163.
20.World Tourism Organization, International Recommendations for Tourism Statistics 2008, Studies in Methods, Series M, no. 83/ Rev.1, United Nations, New York, 2010.
21.World Travel & Tourism Council, Economic Data Search Tool 2010, http://www.wttc.org/research/economic-impact-research .
22.J.-T. Yang, Antecedents and Consequences of Job Satisfaction in the Hotel Industry, “International Journal of Hospitality Management” , Vol. 29, No. 4, 2010: 609–619.
23.R. W. Y. Yee, A. C. L. Yeung, T. C. E. Cheng, The Service-Profit Chain: An Empirical Analysis in High-Contact Service Industries, “International Journal of Production Economics”, Vol. 130, No. 2, 2011: 236–245.
24.M. H. Yoon, J. Suh, Organizational Citizenship Behaviors and Service Quality as External Effectiveness of Contact Employees, “Journal of Business Research” , Vol. 56, No. 8, 2003: 597–611.
25.A. Zopiatis, P. Constanti, A. L. Theocharous, Job Involvement, Commitment, Satisfaction and Turnover: Evidence from Hotel Employees in Cyprus, “Tourism Management” , Vol. 41, 2014: 129–140.
26.Gu Z., Siu R.C.S., Drivers of Job Satisfaction as Related to Work Performance in Macao Casino Hotels: An Investigation Based on Employee Survey, “International Journal of Contemporary Hospitality Management” 2009, Vol. 21, No. 5.