Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
Preparing a Preschool Age Child for Tourism and Local History Exploration
(Przygotowanie dziecka w wieku przedszkolnym do turystyki i krajoznawstwa)

Autorzy: Katarzyna Wojciechowska
Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz
Słowa kluczowe: turystyka w przedszkolu wycieczka jako forma turystyki dziecko w wieku przedszkolnym
Rok wydania:2015
Liczba stron:12 (75-86)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W edukacji przedszkolnej procesowi przygotowania dziecka do przyszłej roli turysty przypisuje się duże znaczenie. To, w jaki sposób już w przedszkolu zostanie ukształtowana postawa wobec turystyki i krajoznawstwa, będzie decydować o intensywności i wartości ruchu turystycznego dorosłych pokoleń. Proces wyzwalania aktywności turystycznej i zainteresowania otaczającą rzeczywistością kulturową, przyrodniczą, społeczną odbywa się głównie przez udział dzieci w wycieczkach. W artykule przedstawiono rolę wycieczki w kształtowaniu postawy krajoznawczej oraz we wszechstronnym rozwoju dziecka. Dokonano też analizy wyników badania sondażowego nauczycieli i rodziców, którego celem było poznanie opinii respondentów na temat warunków organizowania i znaczenia wycieczki w rozwoju społecznych, poznawczych, emocjonalnych i zdrowotnych obszarów osobowości dziecka oraz jego zaangażowania i przygotowania do aktywności turystycznej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Budniak A., Social-environmental education of preschool and primary school aged children, IMPULS, Kraków 2010.
2.Denek K., Trips in the modern school, ERUDITUS, Poznań 1997.
3.Dymara B., Michałowski S., Wollman-Mazurkiewicz L., A child in the natural world, IMPULS, Kraków 1998.
4.Gutowska H., Social and natural environment in I–III grades. The practicum handbook, WSiP, Warszawa 1989.
5.Lewicki C., Factors determining the course, the quality and the effects of health education of 6–11 year old children in the family, WSP, Rzeszów 2001.
6.Łobożewicz T., Sightseeing and tourism at school, WSiP, Warszawa 1985.
7.Sawicki M., Environmental education in I–III year of primary school, Semper, Warszawa 1997.
8.Studzińska M., Pre-school children learn about nature, WSiP, Warsaw 1989.
9.Witek S., Kindergarten field trips, CDN, Kalisz 1986.
10.Wojciechowska K., Excursion as a basic form of tourism and sightseeing in the preschool aged child’s education, Rozprawy Naukowe AWF we Wrocławiu No. 46, Wrocław.