Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-12
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
The Tourist Attractiveness of Rural Spas on The Example of Przerzeczyn-Zdrój and Długopole-Zdrój
(Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk wiejskich na przykładzie Przerzeczyna-Zdroju i Długopola-Zdroju)

Autorzy: Eleonora Gonda-Soroczyńska
Wrocław University of Environmental And Life Sciences

Maria Hełdak
Wrocław University of Environmental And Life Sciences
Słowa kluczowe: atrakcyjność funkcja uzdrowiskowa uzdrowisko Długopole-Zdrój Przerzeczyn-Zdrój wieś wielofunkcyjność
Rok wydania:2015
Liczba stron:18 (221-238)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W przeprowadzonych badaniach dokonano próby oceny atrakcyjności wiejskich uzdrowisk na przykładzie dwóch dolnośląskich wsi, tj. Przerzeczyna-Zdroju i Długopola- -Zdroju. Postawiono pytanie „Czy uzdrowisko wiejskie można oceniać w kontekście atrakcyjności podobnie jak miejskie? Jakie można zastosować wyznaczniki tej oceny? Wstępnie określono elementy decydujące o atrakcyjności uzdrowiska, wśród których wymieniono: usytuowanie uzdrowiska w kontekście ważnych ciągów komunikacji kołowej, kolejowej, autobusowej (dostępność komunikacyjna); usytuowanie topograficzne; klimat zdrowotny (leczniczy); występowanie leczniczych surowców (lecznicze wody mineralne, borowiny, inne); zabiegi lecznicze (rodzaje); miejsca noclegowe w sanatoriach, szpitalach uzdrowiskowych, hotelach, pensjonatach, motelach, zajazdach; pijalnie wód leczniczych; dom zdrojowy; tereny zielone (w tym Park Zdrojowy, lasy); amfiteatr; muszla koncertowa; Teatr Zdrojowy; restauracje, kawiarnie, bary, inne punkty gastronomiczne; atrakcje turystyczne; inne funkcje oprócz uzdrowiskowej; infrastruktura turystyczna poza uzdrowiskową; rodzaje leczonych schorzeń; spójność architektoniczno-urbanistyczna obiektów uzdrowiskowych; infrastruktura komunalna; jakość środowiska.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Butler R.W., The concept of the tourism area cycle evolution: implications for management of resources, “The Canadian Geographers” 1980, Vol. 24/1.
2.Gaworecki W.W., Turystyka, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003.
3.Gonda-Soroczyńska E., Przestrzeń uzdrowiskowa w krajobrazie kulturowym wsi na przykładzie uzdrowiska Solec-Zdrój, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, Vol. 1, Polska Akademia Nauk, The Rural Technical Infrastructure Commission, Kraków 2011.
4.Gonda-Soroczyńska E., Przybyła K., Możliwości i ograniczenia rozwoju uzdrowi- ska wiejskiego na przykładzie Długopola-Zdroju, in: Podaż turystyczna jako determinanta kształtowania popytu turystycznego, Zeszyty Naukowe No. 701, Ekonomiczne Problemy Usług No. 86, Szczecin University, Szczecin 2012.
5.Gotowt-Jeziorska A., Wyrzykowski J., Turystyka a uzdrowiska, Polish Tourist Association, Warszawa 2005.
6.Hadzik A. et al., Konkurencyjność produktu turystyki uzdrowiska Kołobrzeg, Znaczenie innowacyjnych usług i infrastruktury prozdrowotnej, Acta Scientiarum Polonorum- Oeconomia No. 9 (4), Tourism Experts Board, Warsaw University of Life Sciences, Warszawa 2010.
7.The Niemcza Municipality Tourist Information Booklet from 2012.
8.Iwanek T., Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce regionu i kraju, Edukacja College of Management Publication House, “Monographs” – Joint Publications at the Edukacja College of Management in Wrocław, Wrocław 2006.
9.Januszewska M., Zróżnicowanie przestrzenne infrastruktury uzdrowiskowej na Dolnym Śląsku, Research Papers No. 967, Wrocław University of Economics, Wrocław 2002.
10.Kowalczyk A., Derek M., Zagospodarowanie turystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.
11.Kozłowska-Szczęsna T. et al., Bioklimat uzdrowisk polskich i możliwości jego wykorzystania w lecznictwie, PAN Institute of Geography and Spatial Organization, “Monograph” No. 3, Warszawa 2002.
12.Kruczek Z., Atrakcje turystyczne. Fenomen typologii, metody badań, “Monograph” No. 10, Proksenia, Kraków 2011.
13.Kruczek Z., Atrakcyjność turystyczna uzdrowisk karpackich, in: Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, “Monograph” No. 13, Proksenia, Kraków 2012.
14.Łazarek M., Łazarek R., Uzdrowiska w Europie. Teraźniejszość i rys historyczny, Vincent Pol University in Lublin Publishing House, Lublin 2007.
15.Mroczek-Czetwertyńska A., Rapacz A., Popyt na usługi Spa & Wellness i możliwo- ści jego zaspokojenia na przykładzie Dolnego Śląska, University of Szczecin Research Bulletin, Economic issues related to Services No. 84, Tourist demand. Consumption-segmentation-markets, Szczecin 2012.
16.Consumption-segmentation-markets, Szczecin 2012.
17.Mirek B., Przerzeczyn-Zdrój – o mojej wsi opowieść, Wrocław 2004.
18.Petryszyn J., Zuzańska-Żyśko E., Od funkcji przemysłowej do turystycznej – przykład
19.Ustronia, 11th Urban Knowledge Seminar, ed. I. Jażdżewska, Łódź University Publishing House, Łódź 2008.
20.Sallmann N., Megatrend wellness & spa, PAG, Kraków 2011.
21.Soroczyńska A.M., Walory środowiskowe najmniejszego uzdrowiska w Polsce, Przerzeczyna-Zdrój, Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Vol. 10, Wyd. PAN, The Rural Technical Infrastructure Commission, Kraków 2011.
22.Szromek A.R., Rozwój obszarów turystycznych i uzdrowiskowych w koncepcjach S.C. Ploga i R. W. Butlera, The Silesian University of Technology Research Bulletins, Organisation and Management Section, Vol. 54, Gliwice 2010.
23.Szromek A.R., Wskaźniki funkcji turystycznej. Koncepcja wskaźnika funkcji turystycznej i uzdrowiskowej, Silesian University of Technology Publishing House, Gliwice 2012.
24.Zuzańska-Żyśko E., Funkcja turystyczna małych miast województwa śląskiego, in: Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, ed. E. Rydz, PAP, Słupsk 2005.