Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.3.31-15
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 3 (31) 2015
Human Resource Management in Chain Hotels on the Example of Radisson Blu Hotel in Szczecin
(Zarządzanie zasobami ludzkimi w hotelach sieciowych na przykładzie hotelu Radisson Blu w Szczecinie)

Autorzy: Katarzyna Orfin
Szczecin University

Marta Sidorkiewicz
Szczecin University

Anna Tokarz
Szczecin University
Słowa kluczowe: hotelarstwo zasoby ludzkie zarządzanie
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (287-302)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Hotele sieciowe od hoteli niezależnych różni bardzo wiele cech. Jedną z nich jest aspekt zarządzania zasobami ludzkimi, co wynika z faktu rzetelnie opracowanej polityki kadrowej w hotelu sieciowym. Wszelkie aspekty z nią związane muszą być dokładnie określone i stosunkowo uniwersalne, gdyż dotyczą pracowników zatrudnionych na całym świecie, a więc kadr reprezentujących różne nacje, kultury, światopoglądy itp. Artykuł składa się z trzech części merytorycznych, wstępu i zakończenia. Pierwsza część pracy ma charakter teoretyczny, w której omówiono istotę zarządzania zasobami ludzkimi i jego znaczenie w hotelarstwie. Dwie kolejne części opracowania mają charakter analityczno-empiryczny (w formie studium przypadku), w których scharakteryzowano podstawowe obszary organizacyjne funkcjonowania hotelu Radisson Blu w Szczecinie oraz konkretne narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w analizowanym obiekcie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamowicz J., Wolak G., Jak być hotelarzem, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004.
2.Boguta G., Motywowanie pracowników. 9 sposobów na sukces bez kosztów, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2006.
3.A. Panasiuk, D. Szostak (eds.), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
4.Puczkowski B., Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005.
5.Sidorkiewicz M., Pawlicz A., Propedeutyka hotelarstwa. Ujęcie ekonomiczne, Difin, Warszawa 2015.
6.Tulibacki T., Międzynarodowe systemy hotelowe, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Gastronomii i Turystyki, Warszawa 2000.
7.www.radissonblu.pl. www.rezidor.com.
8.Zając C., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007