Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2018.1.41-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 1 (41) 2018
Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa pracy - szacunek utraconej produktywności w polskim sektorze turystycznym

Autorzy: Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska
Słowa kluczowe: utracona produktywność bezpieczeństwo pracy sektor turystyczny
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (41-50)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Przedmiotem badania była ocena poziomu utraconej w wyniku nieodpowiednich warunków pracy produktywności zasobów ludzkich sektora turystycznego w Polsce. Analizie poddano natężenie wypadkowości oraz oszacowano jego ekonomiczne konsekwencje. Ocenę kosztów utraconej produktywności oparto na metodzie kapitału ludzkiego. W zależności od przyjętego kryterium wyceny oszacowana wartość utraconej produktywności w przeliczeniu na 1000 pracujących w sekcji I kształtowała się na poziomie od 39 do 43% średnich wartości w gospodarce. Uzyskane wyniki, obok wskazania związku między zdrowiem i produktywnością obserwowanego w branży turystycznej, stanowią podstawę do dyskusji nad opłacalnością i wydajnością „interwencji” zdrowotnych, tak z perspektywy pracodawcy, jak i całego sektora ochrony zdrowia.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bloom, D.E., Canning, D., Sevilla, J. (2004). The effect of health on economic growth: a production function approach.
2.World Development, 32 (1).
3.Chapman, L.S. (2012). Meta-evaluation of worksite health promotion economic return studies: 2012 update. American Journal of Health Promotion, 26 (4), 1-12.
4.Devaux, M., Sassi, F. (2015). The Labour Market Impacts of Obesity, Smoking, Alcohol Use and Related Chronic Diseases. OECD Health Working Paper, 86.
5.ESENER (2014). Europejskie badania przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń przeprowadzane. Pobrane z: https://osha.europa.eu/pl/surveys-and-statistics-osh/esener, (10.07.2017).
6.Eurostat (2017a). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/hsw_n2_01, (10.07.2017).
7.Eurostat (2017b). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/hsw_exp5b, (10.07.2017).
8.Galama, T. J., Van Kippersluis H. (2013). Health inequalities through the lens of health-capital theory: issues, solutions, and future directions. In: P.R. Dias, O. O’Donnell (eds.), Health and Inequality, pp. 263-284. Bingley: Emerald Group Publishing Limited.
9.Goryakin, Y., Suhrcke, M. (2017). The impact of poor adult health on labor supply in the Russian Federation. The European Journal of Health Economics, 18 (3), 361-372.
10.Grossmeier, J., Terry, P.E., Anderson, D.R., Wright, S. (2012). Financial impact of population health management pro¬grams: reevaluating the literature. Population Health Management, 15 (3), 129-134.
11.Mattke, S., Balakrishnan, A., Bergamo, G., Newberry, S.J. (2007). A review of methods to measure health-related productivity loss. American Journal ofManaged Care 13 (4), 211-217.
12.Mitchell, R. J., Bates, P. (2011). Measuring Health-Related Productivity Loss. Population Health Management 14 (2), 93-98.
13.OSHA (2008). Ochrona pracowników sektora hotelarskiego i gastronomicznego. Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy. Pobrane z: https://osha.europa.eu/en/publications, (10.07.2017)
14.Wrona, W., Hermanowski, T., Golicki, D., Jakubczyk, M., Macioch, T., Goszczyńska, K., Wójcik, R. (2011). Koszty utraconej produktywności w analizach farmakoekonomicznych. Część I. Przegląd systematyczny piśmiennic¬twa. Przegląd Epidemiologiczny, 65, 147-152.