Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Issue archive / nr 2/2014

Year of publication:2014

Articles

# Title Page range Authors Actions
1.

Mechanizmy obrony przed społeczno-kulturowymi konsekwencjami piętna (na przykładzie chorych na kiłę)


(Defense mechanisms against the socio-cultural consequences of stigma (for example, patients with syphilis))
14 (5-18) Teresa Rzepa, Ryszard Żaba More
2.

Partie polityczne i ich elektoraty wobec kwestii nowelizacji ustawy antyaborcyjnej w Polsce (2007–2011)


(Political parties and their electorates to the issue of anti-abortion act amendment in Poland (2007–2011))
11 (19-29) Krzysztof Kowalczyk More
3.

Enklawy i eksklawy aborcyjne – dynamika i źródło zmian


(Abortion enclaves and exclaves – dynamics and source of changes)
11 (31-41) Ewelina Wejbert-Wąsiewicz More
4.

Internetowe forum dyskusyjne jako źródło społecznego wsparcia rodziców dzieci z wadą letalną


(Internet discussion board as a source of social support for parents in a situation of lethal fetal abnormality)
13 (43-55) Aneta Jarzębińska More
5.

Rola wartości samorealizacyjnych i materialnych w kształtowaniu sytuacji pracy na własny rachunek


(The role of self-realization and material values in the formation of work situation in self-employment)
14 (57-70) Jagoda Jezior More
6.

Między socjologią kryzysu a „kryzysem” socjologii


(Between the sociology of crisis and „crisis” of sociology)
10 (71-80) Artur; Nazwisko Frąckiewicz More