Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2016.2-01
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 2/2016
Quo vadis, socjologio?
(Sociology, Quo Vadis?)

Authors: Jolanta Gładys-Jakóbik
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Keywords: network internet social machine change society
Year of publication:2016
Page range:14 (5-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Some researchers have regularly been predicting an approaching end of sociology, so the others have had enough time to get used to such predictions. Yet, recently the question of the Trans-Humanism Crisis and its consequences for the development of sciences have become quite popular. The mechanism of how sociological theories are shaped are described as a reply to the problems of the modern society, and the foundations of a social order are sought for in the theory of the social system or the one of the social change. Nowadays, the phenomena that accompany the creation of the post-modern society challenge the usefulness of the methods and instruments of sociological analysis used so far. There appear doubts about the legitimacy of applying the Chaos Theory and – more generally – the Systems Theory (taken from natural sciences) in social sciences, especially in sociology.
Download file

Article file

Bibliography

1.Afeltowicz, Ł., Pietrowicz, K. (2008). Koniec socjologii, jaką znamy, czyli o maszynach społecznych i inżynierii socjologicznej. Studia Socjologiczne, 3 (190), 43–79.
2.Barábasi, A.-L. (2002). Linked. The New Science of Networks. Cambridge MA: Perseus Press.
3.Bendyk, E., Przegalińska, A. (2016). Ludzie idą w trans. Polityka, 19, 80–82.
4.Bomba, R., Krzysztofek, K. (2011). Będziemy żyć pod cyfrowym niebem...” – z profesorem Kazimierzem Krzysztofkiem rozmawia Radosław Bomba. Kultura i Historia, 19. Pobrano z: http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/2400.
5.Castells, M. (2013). Władza komunikacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Damasio, A. (1999). Błąd Kartezjusza. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
7.Domańska, E. (2007). Zwrot performatywny we współczesnej humanistyce. Teksty Drugie, 5, 48–61.
8.Gazeta (2008). Szef przeczyta maile, sprawdzi twoją minę? Gazeta Wyborcza, 22 stycznia.
9.Glenny, M. (2010.) Internet pod kontrolą, czyli cyberwojna o sieć. Gazeta Prawna, 29 października – 1 listopada.
10.Giddens, A. (2001). Nowoczesność i tożsamość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Krzysztofek, K. (1993). Cywilizacja: dwie optyki. Warszawa: Instytut Kultury.
12.Krzysztofek, K. (2009). Nieludzka sieć. Wokół teorii Actor-Network. W: G. Gorzelak, M. Szczepański, W. Ślęzak-Tazbir (red.), Człowiek – miasto – region. Związki i interakcje (s. 267–283). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
13.Krzysztofek, K. (2011). W stronę maszyn społecznych. Jaka będzie socjologia, której nie znamy? Studia Socjologiczne, 201 (2), 123–145.
14.Lacroix, M. (1999). Ideologia New Age. Katowice: Wydawnictwo Książnica.
15.Lindstrom, M. (2009). Zakupologia. Prawdy i kłamstwa o tym, dlaczego kupujemy. Kraków: Wydawnictwo Znak.
16.McLuhan, M. (2007). Zrozumieć media. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
17.Mills, C.W. (2007). Wyobraźnia socjologiczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
18.Niesporek, A. (2007). Czy koniec socjologii, jaką znamy? Socjologia wobec wyzwań zmieniającej się rzeczywistości. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
19.Rheingold, H. (2002). Smart Mobs. The Next Social Revolution. Transforming Cultures and Communities in the Age of Instant Access. Cambridge MA: Basic Books.
20.Ritzer, G. (1997). Mcdonaldyzacja społeczeństwa. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
21.Socjoszpieg (2016). Quo vadis, socjologio? O public sociology Michaela Burawoy’a. Pobrano z: http://socjoszpieg.blox.pl/2007/07/Quo-vadis-socjologio-O-public-sociology-Michaela.html.
22.Surowiecki, J. (2005). The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, Economies, Societies and Nations. New York: Doubleday.
23.Szlendak, T., Pietrowicz, K. (2005). Kultura konsumpcji jako kultura wyzwolenia? Między krytyką konsumeryzmu a społeczeństwem opartym na modzie. Kultura i Społeczeństwo, 3, 85–108.
24.Sztompka, P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
25.Virilio, P. (2006). Bomba informacyjna. Warszawa: Wydawnictwo Sic!.