Opuscula Sociologica

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1/2017

Year of publication:2017

Articles

# Title Page range Authors Actions
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of Contents)
1 (3-3) --- More
*

Strona tytułowa


(Front page)
1 (1-1) --- More
*

Od redaktorów naukowych numerów 1 i 2 z 2017 roku


(From the Academic Editors of Issues 2017, 1 and 2)
2 (5-6) --- More
1.

Źródła białych plam w socjologii


(The Sources of Blank Spots in Sociology)
8 (7-14) Marian Golka More
2.

Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu


(Theoretical Perspectives in Regional Sociology)
18 (15-32) Jacek Poniedziałek More
3.

Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego


(The Trauma of Disintegration and Integration at the Local Level on the Example of the Postwar Ełk County)
13 (33-45) Stefan M. Marcinkiewicz More
4.

Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic


(Around the Place. Integration and Identity of the Inhabitants of Elbląg and its Surroundings)
12 (47-58) Karolina Ciechorska-Kulesza More
5.

Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych


(The Guardians of Values and Actresses of Change – Specifying the Role of Women in Creating the Identity of the Ukrainian Minority with a History of Displacement)
12 (59-70) Aleksandra Herman More
6.

Pamiętam, że... O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia


(I remember... Of Social Construction of Memory of the City Dwellers in the Western and Northern Territories on the Example of Wrocław)
13 (71-83) Kamilla Biskupska More