Uniwersytety na rubieżach - Konteksty semantyczne, historyczne, naukowe i edukacyjne

ISBN: 978-83-7972-559-5    ISBN (online): 978-83-7972-560-1    ISSN: 2083-4381    OAI
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / T. 4
Narodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i pierwsze przymiarki podsumowania działalności uczelni

Authors: Józef Górniewicz ORCID
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Keywords: uniwersytet działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna uczelni kontekst historyczny i społeczny szkoły wyższej
Data publikacji całości:2022
Page range:18 (57-74)

Abstract

W artykule omówiono dzieje powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jego potencjał, kierunki rozwoju, osiągnięcia i zagrożenia na tle przemian w szkolnictwie wyższym w Polsce.
Download file

Article file

Bibliography

1.Achremczyk, S. (1997). Historia Warmii i Mazur. Olsztyn: Wydawnictwo OBN.
2.Achremczyk, S. (2009). Nauk przemożnych perła – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie w latach 1999–2009. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
3.Achremczyk, S. (2019). Droga do uniwersytetu w Olsztynie: od Hozjanum i Albertyny do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
4.Achremczyk, S. (2020). Kortowo dawniej i dziś. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
5.Chłosta, J. (1999). Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie 1969–1999. Olsztyn: Wydawnictwo WSP.
6.Faruga, A. (2011). Spacerkiem po Kortowie – dzielnicy uniwersyteckiej w Olsztynie. Olsztyn: Stowarzyszenie Absolwentów UWM.
7.Faruga, A., Achremczyk, S. (2010). Olsztyn Akademicki 1945–1950–2010. Olsztyn: Wydawnictwo Edycja.
8.Górniewicz, J. (2005). Proces Boloński w systemie szkolnictwa wyższego w Europie. W: J. Górniewicz (red.), Wymiar społeczny procesu bolońskiego. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
9.Górniewicz, J. (2008). Praktyki studenckie w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur – raport z badań. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
10.Górniewicz, J. (2011). Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie we wspomnieniach. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
11.Górniewicz, J. (2018). Wyniki egzaminu maturalnego w latach 2005–2018 w opiniach interesariuszy społecznych. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.
12.Górniewicz, J. (red.) (2012). Krótkie sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w kadencji 2008–2012. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
13.Górniewicz, J., Achremczyk, S. (red.) (2010). Sześćdziesięciolecie nauki i kształcenia akademickiego w Olsztynie. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
14.Górniewicz, J., Maciejewska, M., Mizerek, H. (red.) (2007). Między adaptacją a innowacyjnością. Możliwości wykorzystania potencjału naukowego specjalistów ze stopniem doktora w przedsiębiorstwach Warmii i Mazur. Olsztyn: Wydawnictwo OBN.
15.Górniewicz, J., Mizerek, H. (red.) (2010). Oferta dydaktyczna szkół zawodowych a regionalny rynek pracy. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
16.Górniewicz, J., Pulińska. U., Radziszewska, M.J. (2018). Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: przyczynki do dziejów akademickiego środowiska pedagogicznego w Olsztynie. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.
17.Januszko, D., Kozdroń, J., Pilarek, B. (oprac.) (1999). Narodziny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w dokumentach. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
18.Kozdroń, J., Sołoma, A., Wójcicka, A. (red.) (1995). Kortowo w 45-leciu. Z dziejów Akademii Rolniczo-Technicznej im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie – daty, fakty, wydarzenia. Olsztyn: Wydawnictwo ART.
19.Krzymowski, T. (2019). Strzępy autobiografii i refleksje starego fizjologa racjonalisty nad życiem. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
20.Krzymowski, T., Stefańczyk-Krzymowska, S. (2021). Powstanie i dzieje Olsztyńskiego Forum Naukowego w latach 1990–2020. Olsztyn: Pracownia Wydawnicza Elset.
21.Lorenz, J. (2011). O genezie UWM w Olsztynie. W: J. Górniewicz (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski we wspomnieniach. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
22.Łukaszewicz, B. (1999). U źródeł uniwersytetu 1993–1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
23.Olender-Jermacz, B. (2016). Koła naukowe w szkole wyższej. W: P. Piotrowski, J. Górniewicz, M. Warmiński (red.), Podmioty w systemie szkolnictwa wyższego. Przyczynki do pedagogiki szkoły wyższej. Olsztyn: Katedra UNESCO UWM.
24.Piszcz, E. (2011). Starania o Wydział Teologii. W: J. Górniewicz (red.), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski we wspomnieniach. Olsztyn: Wydawnictwo UWM.
25.Radziszewska, M. (2018). Początki i rozwój instytucjonalnego kształcenia pedagogów i nauczycieli w regionie Warmii i Mazur. W: I. Górniewicz, U. Pulińska, M. Radziszewska (red.), Od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej do Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Przyczynki do dziejów akademickiego środowiska pedagogicznego w Olsztynie. Olsztyn: Centrum Badań Społecznych UWM.
26.Staniszewski, A. (2019). Dziennik akademicki (fragmenty z lat 1990–1993). Prace Literaturoznawcze, 1, 203–210.
27.Suchodolski, B. (1990). Wychowanie mimo wszystko. Warszawa: WSiP.