Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa.2021.14-09
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 2(14)|2021
Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Zawody zaufania publicznego − tradycje i wyzwania współczesności”

Authors: Kamil Dąbrowski ORCID
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Szczeciński, Polska
Year of publication:2021
Page range:4 (101-104)
Cited-by (Crossref) ?:
Downloads ?: 300
Download file

Article file