Studia Administracyjne

Previously: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Administracyjne

ISSN: 2080-5209     eISSN: 2353-284X    OAI    DOI: 10.18276/sa
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Issue archive / 1(17)|2023

Year of publication:2023
# Title Page range Authors Actions
*

Strona tytułowa


(Title page)
1 (1-1) --- More
*

Strona redakcyjna


(Editorial page)
1 (2-2) --- More
*

Spis treści


(Table of contents)
1 (3-3) --- More
1.

Rejestr działalności kantorowej – aspekty prawne


(Registration of Currency Exchange Activities in the Context of Central Business Activity Registers and Information – Legal Approach)
14 (5-18) Mateusz Dżugaj More
2.

Rozważania wokół nazwy miejscowości, w której granicach administracyjnych znajduje się obszar uzdrowiska


(Reflections on the name of the town within whose administrative borders the spa area is located)
14 (19-32) Paulina Jachimowicz-Jankowska More
3.

Obejście konstytucji jako podstawa odpowiedzialności za delikt konstytucyjny


(The evasion of the constitution as the basis for constitutional’s responsibility)
13 (33-45) Oskar Kubacki More
4.

Osobowość prawna Kościoła katolickiego i charakterystyka kościelnych osób prawnych w III Rzeczypospolitej Polskiej – wybrane aspekty


(Legal personality of the Catholic Church and characteristics of church legal entities in the Third Republic of Poland – selected aspects)
10 (47-56) Konrad Żurek More
5.

Małżonek osoby tymczasowo aresztowanej nie jest osobą samotnie wychowującą dzieci (art. 6 ust. 4 u.PIT). Glosa krytyczna do wyroku NSA z 21 listopada 2019 roku (sygn. akt II FSK 3905/17)

14 (57-70) Paweł Mańczyk More
6.

Recenzja monografii Mariety Czekałowskiej, Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2022, ss. 328


(Review of the monograph by M. Czekałowska, Zagadnienia ochrony środowiska na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Environmental protection issues based on the Constitution of the Republic of Poland of April 2, 1997), Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2022, pp. 328)
3 (71-73) Przemysław Zdyb More
7.

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji „Towards the Polish Climate Protection Act”, Szczecin, 7 września 2022


(Report of the interantional conference „Towards the Polish Climate Protection Act”, Szczecin, September 7th 2022)
5 (75-79) Marcin Stoczkiewicz, Anna Barczak More