Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2022.21-05
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 21, 2022
Recepcja twórczości Stanisława Lema w Chinach i (nie)przetłumaczalność Cyberiady na język chiński

Autorzy: Rui Mao ORCID
Shanghai International Studies University
Słowa kluczowe: literatura polska Stanisław Lem przekład chiński
Rok wydania:2022
Liczba stron:9 (65-73)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Stanisław Lem jest czołowym pisarzem polskiej fantastyki naukowej, filozofem futurologiem. Zarówno w Polsce, jak i na całym świecie jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem, co potwierdza fakt, że jego książki zostały przetłumaczone na 52 języki obce, m.in. na język chiński. Celem tego artykułu jest przedstawienie, jak przebiega odbiór utworów Lema wśród chińskich czytelników oraz jakie są problemy translatorskie spotykane w chińskim przekładzie. Obiektem badań są wybrane neologizmy i archaizacja stworzone przez Stanisława Lema w Cyberiadzie oraz ich odpowiedniki – lub ich brak – w języku chińskim. Prezentowane przykłady ukazują możliwości ekwiwalentów w językach genetycznie bardzo odległych oraz próby poszukiwania zasady kompromisu „złotego środka” między wiernością a kreatywnością w trakcie tłumaczenia Cyberiady na język chiński.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bereś, Stanisław. Rozmowy ze Stanisławem Lemem. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1987.
2.Catford, John Cunisson. A Linguistic Theory of Translation. Cambridge MA: The MIT Press, 1965.
3.Chomik, Milena, Monika Krajewska. Od nominacji do kreacji: rzecz o przekładzie neologizmów science fiction. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK, 2011.
4.Fastyn, Marcin. „Stylizacja leksykalna utworów nurtu fantastyczno-ludycznego S. Lema w przekładach na język bułgarski”. Rozprawa doktorska. Uniwersytet Łódzki, 2011.
5.Gościński, Jan. „Bajki robotów Stanisława Lema w przekładzie na język angielski. Czy tłumacz sprostał językowemu wyzwaniu? (Na przykładzie trzech opowiadań z cyklu)”. Orbis Linguarum 47 (2018): 389–403.
6.Kostkiewiczowa, Teresa. „Archaizacja”. W: Słownik terminów literackich, red. Janusz Sławiński. Wrocław: Wydawnictwo Ossolineum, 2002.
7.Lem, Stanisław. Cyberiada. Kraków: Pro Auctore Wojciech Zemek, 2012.
8.Li, Yinan. „Recepcja literatury polskiej w Chinach: teoria i dzieje”. Postscriptum Polonistyczne 2 (2016), 1.
9.Tako rzecze Lem. Ze Stanisławem Lemem rozmawia Stanisław Bereś. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2018.
10.斯塔尼斯瓦夫•莱姆(著),毛蕊(译)《机器人大师》,浙江文艺出版社,2021.