Studia Językoznawcze

synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny

ISSN: 1730-4180     eISSN: 2353-3161    OAI    DOI: 10.18276/sj.2022.21-11
CC BY-SA   Open Access   ERIH PLUS

Lista wydań / t. 21, 2022
Wielki słownik języka polskiego PAN jako słownik tematyczny

Autorzy: Piotr Żmigrodzki ORCID
Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Słowa kluczowe: leksykografia polska słowniki tematyczne Wielki słownik języka polskiego PAN
Data publikacji całości:2022-12-13
Liczba stron:14 (153-166)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł przynosi prezentację cech Wielkiego słownika języka polskiego PAN, które umożliwiają korzystanie z niego jako słownika tematycznego polszczyzny (największego pod względem liczby sklasyfikowanych jednostek). W pierwszej części przypomniano podstawowe zasady klasyfikacji tematycznej zastosowanej do podziału słownictwa w WSJP PAN, w części drugiej ukazano techniczne sposoby korzystania z wyszukiwarki zaawansowanej słownika do selekcji słownictwa tematycznego, w części trzeciej przedstawiono dane statystyczne dotyczące poszczególnych pól tematycznych w słowniku (według stanu na sierpień 2021 r.) i wstępne wnioski wypływające z ich ogólnej analizy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Batko-Tokarz, Barbara, Tematyczny podział słownictwa współczesnego języka polskiego. Teoria, praktyka, leksykografia. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2019.
2.Cygal-Krupa, Zofia. „Słownictwo tematyczne w teorii i praktyce językoznawstwa polskiego”. W: Terminologia specjalistyczna w teorii i praktyce językoznawców słowiańskich, red. Renata Przybylska, Władysław Śliwiński, 97–118. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2017.
3.Hallig, Rudolf, Walther von Wartburg. Begriffssystem als Grundlage für die Lexikographie. Berlin: Akademie-Verlag, 1952.
4.Kita, Małgorzata, Edward Polański. Słownik tematyczny języka polskiego. Warszawa: Wydawnictwo Edukacyjne Graf-Punkt, 2002.
5.Kurzowa, Zofia. Ilustrowany słownik podstawowy języka polskiego: wraz z indeksem pojęciowym wyrazów i ich znaczeń. Kraków: Universitas, 1999.
6.Lebda, Renarda. Wielki słownik frazeologiczny. Kraków: Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, 2009.
7.Markowski, Andrzej. Leksyka wspólna różnym odmianom polszczyzny. T. I–II. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 1992.
8.Roget, Mark. Dr Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases classified and arranged to facilitate the Expression of Ideas and assist in Literary Composition. London 1852.
9.Sieradzka-Baziur, Bożena. Onomazjologiczny słownik online. Metodologia, zawartość, wykorzystanie w badaniach na przykładzie „Słownika pojęciowego języka staropolskiego”. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, 2020.
10.Żmigrodzki, Piotr, Mirosław Bańko, Barbara Batko‐Tokarz, Jakub Bobrowski, Anna Czelakowska, Maciej Grochowski, Renata Przybylska, Jadwiga Waniakowa, Katarzyna Węgrzynek, red. Wielki słownik języka polskiego PAN. Geneza, koncepcja, zasady opracowania. Kraków: Instytut Języka Polskiego PAN, Wydawnictwo Libron, 2018.