Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf.2016.1-08
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (1) 2016
Problemy funkcjonowania Funduszu Rezerwy Demograficznej w Polsce

Authors: Kamila Schneider
Keywords: zmiany demograficzne rezerwy emerytalne system emerytalny
Data publikacji całości:2016
Page range:8 (83-90)
Klasyfikacja JEL: H55
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

Fundusz Rezerwy Demograficznej wszedł w życie w 2002 roku jako państwowy, rezerwowy fundusz emerytalny, mający zabezpieczać stabilność systemu emerytalnego i łagodzić problemy związane ze starzeniem się społeczeństwa. Cel – charakterystyka funkcjonowania Funduszu Rezerwy Demograficznej w latach 2002–2017 oraz plany jego wzrostu do 2025 roku. Fundusz ten utworzono w celu gromadzenia i pomnażania środków przeznaczonych w przyszłości na uzupełnienie niedoborów funduszu emerytalnego. Metodyka badania – w artykule wykorzystano metody analizy jakościowej ujmującej badane związki i zależności w formie opisowej, werbalnej, nie próbując nadać im ilościowego, mierzalnego wyrazu. Opracowanie powstało na podstawie analizy literatury oraz danych statystycznych dotyczących Funduszu Rezerwy Demograficznej i Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w Polsce. Wynik – stwierdzono, że wraz z wprowadzeniem reformy emerytalnej w 1999 roku istotnie zmieniły się zasady przyznawania i obliczania świadczeń emerytalnych. Reforma podyktowana była niekorzystnymi prognozami demograficznymi, które wskazywały na groźbę niewypłacalności dotychczasowego systemu emerytalnego. Wartość – w artykule przedstawiono problemy prognozowanych zmian w funkcjonowaniu Funduszu Rezerwy Demograficznej, które powinny być w najbliższym czasie dokonane w Polsce. Artykuł ma charakter przyczynkowski.
Download file

Article file