Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf
CC BY-SA   Open Access 

Redaktor Naczelny

prof. dr hab. Aurelia Bielawska – Uniwersytet Szczeciński

Redaktorzy Naukowi

dr Dariusz Pauch – Uniwersytet Szczeciński

dr Maciej Pawłowski – Uniwersytet Szczeciński

Rada Naukowa

prof. dr Helena Blažić – University in Rijeka
prof. dr hab. Danuta Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr Günter Hofbauer – Technische Hohschule Ingolstadt
prof. dr António Morão Lourenço – Polytechnic Institute of Santarem
prof. dr hab. Mihály Ormos – Budapest University of Technology and Economics
prof. dr hab. Janusz Ostaszewski – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
prof. dr hab. Wiesława Przybylska-Kapuścińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
prof. dr hab. Maria Sierpińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Andrzej Szopa – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. dr hab. Jerzy Węcławski – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie