Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf
CC BY-SA   Open Access 

Issue archive / nr 1 (2) 2017

Year of publication:2017
# Title Page range Authors Actions
1.

Real Property Tax Reform. Theoretical Aspects. The Outline of Reference Model for Communes in Poland

8 (5-12) Paweł Felis More
2.

Grundsätze und Auswirkungen der Sparpolitik in Deutschland

12 (13-24) Lilianna Jodkowska More
3.

Crowdfunding jako innowacyjny instrument zarządzania ryzykiem utraty płynności finansowej w sektorze MŚP

9 (25-33) Marian Krupa More
4.

Finanzierungstrends mittelständischer Konzerne auf Basis der Konzernrechnungslegung – eine kritische Analyse am Beispiel der Region Osnabrück

10 (35-44) Gunther Meeh-Bunse, Martin Welling More
5.

Czynniki optymalizacji struktury kapitału. Praktyczna weryfikacja

8 (45-52) Jowita Piątkowska More
6.

Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe a małe i średnie przedsiębiorstwa – wzajemne interakcje

14 (53-66) Robert Wolański More
7.

Optymalny dobór wag akcji w portfelu dzięki analizie premii za ryzyko specyficzne

9 (67-75) Mateusz Żukowski More
8.

Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej – Innowacje w bankowości i finansach

3 (77-79) Anna Pyka, Aleksandra Nocoń, Anna Sroczyńska-Baron More