Współczesne Finanse

Teoria i Praktyka

ISSN: 2544-199X    OAI    DOI: 10.18276/wf
CC BY-SA   Open Access 

O czasopiśmie

Katedra Finansów Przedsiębiorstwa Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, podjęła próbę stworzenia forum prezentacji osiągnięć i dylematów związanych z szeroko pojętymi finansami. Chcielibyśmy, aby w tworzeniu czasopisma naukowego wzięli udział przedstawiciele świata nauki i praktyki z polski jaki i spoza granic kraju, tak, by czasopismo nabrało międzynarodowego charakteru.

Zapraszamy do publikowania na jego łamach oryginalnych tekstów z zakresu:

- Finansów przedsiębiorstwa,
- Finansów publicznych,
- Rynków finansowych,
- Systemów podatkowych,
- Finansów behawioralnych,
- Bankowości,
- Ubezpieczeń,
- Rachunkowości.

Nr ISSN 2544-199X

Czasopismo indeksowane jest w bazach referencyjnych:

- BazEkon,

- CABI,

- Index Copernicus,

- Baz Hum.

 

W związku z tym, że jest to nowopowstałe czasopismo aktualnie nie ma przyznanych punktów przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Redakcja czyni starania, aby publikowane artykuły zachowywały najwyższe standardy naukowe, merytoryczne, jak również edytorskie tak, aby przy najbliższej ocenie czasopismo uzyskało jak najwyższą punktację.

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego