Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.14-08
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 14 (2017)
Economical aspects of reorganization of rail transport in Poland
(Ekonomiczne aspekty reorganizacji transportu kolejowego w Polsce)

Autorzy: Wojciech Chrząstek
student
Słowa kluczowe: transport kolejowy przedsiębiorstwo
Rok wydania:2017
Liczba stron:8 (123-130)
Klasyfikacja JEL: R42 R59
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono problematykę regionalizacji pasażerskiego transportu kolejowego w Polsce. Głównymtematem tego artykułu jest pokazanie problemu reorganizacji byłej spółki kolejowej – PKP i jej podział na niezależnefirmy. Głównym zadaniem polskiego transportu kolejowego w kolejnych latach jest zakończenie procesówreorganizacyjnych, osiągnięcie zysków i osiągnięcie pełnej liberalizacji rynku zgodnie z oczekiwaniami instytucji UniiEuropejskiej.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drewnowski, A. (2012a). Problematyka przekształceń podmiotowych i własnościowych operatorów regionalnych przewozów pasażerskich w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy transportu i logistyki, 713 (16), 7.
2.Drewnowski, A. (2012b). Wybrane problemy rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy transportu i logistyki, 739 (17), 9.
3.Fiszer, K. (2015). Otwarcia i likwidacje. Połączenia międzynarodowe w 2016 r. Rynek Kolejowy, 12, 54.
4.Rabikowski, Ł. (2015). Interregio do likwidacji. Retrieved from: http://radioszczecin.pl/7,127920,interregio-do-likwidacji (16.01.2016).
5.Rydzyński, P. (2015). Integracja taryfowa – klucz do sukcesu w przewozach aglomeracyjnych. Rynek Kolejowy, 12, 62.
6.Szymajda, M. (2015a). Modernizacja E65 przekłada się na sukces przewozowy. Retrieved from: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/modernizacja-e65-przeklada-sie-nasukces-przewozowy-50714.html (16.01.2016).
7.Szymajda, M. (2015b). Pół miliarda na tabor Przewozów Regionalnych. Czy to wystarczy?, Rynek Kolejowy, 11, 42.
8.Ustawa z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz.U. nr 84 poz. 948).
9.Wronka, J. et al. (2001). Program rozwoju transportu intermodalnego w Polsce do 2015 r., Temat OBE4-1260/2000, OBET, Warszawa–Szczecin.
10.Zając, A.P. (2015). Nie tędy droga dla Jastrzębia Zdroju. Retrieved from: http://www.transportpubliczny.pl/wiadomosci/nie-tedy-droga-dla-jastrzebiazdroju-47691.html (16.01.2016).