Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.15-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 15 (2017)
Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alternatywne metody likwidacji „pułapki prekarności”

Autorzy: Mateusz Guzikowski
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Katedra Ekonomii Stosowanej
Słowa kluczowe: bezwarunkowy dochód podstawowy negatywny podatek dochodowy austriacka szkoła ekonomii
Rok wydania:2017
Liczba stron:9 (33-41)
Klasyfikacja JEL: B53 H23
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem tekstu jest próba oceny z punktu widzenia austriackiej szkoły ekonomii alternatywnych narzędzi redystrybucyjnychpotencjalnie służących rozwiązaniu problemu „pułapki prekarności”, tj. bezwarunkowego dochodu podstawowego (BDP), którego wprowadzenie postuluje prekariat, oraz negatywnego podatku dochodowego (NIT), za którym optuje szkoła monetarystyczna. W artykule przedstawiono argumenty krytyczne wobec obu proponowanych narzędzi oraz dokonano oceny ich wpływu na funkcjonowanie gospodarki z punktu widzenia spontanicznego ładu rynkowego. Z punktu widzenia austriackiej szkoły ekonomii instrumentem redystrybucyjnym o mniej szkodliwym charakterze wydaje się NIT.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Acs, G., Toder, E. (2007). Should We Subsidize Work? Welfare Reform, the Earned Income Tax Credit and Optimal Transfers. International Tax and Public Finance, 14 (3), 327–343.
2.Burtless, G., Hausman, J.A. (1978). The Effect of Taxation on Labor Supply: Evaluating the
3.Friedman, M. (2008). Kapitalizm i wolność. Gliwice: Helion.
4.Gary Negative Income Tax Experiment. The Journal of Political Economy, 86 (6), 1103–1130.
5.Harvey, P. (2006). The Relative Cost of a Universal Basic Income and a Negative Income Tax. Basic Income Studies: An International Journal of Basic Income Research, 1 (2).
6.Hausman, J.A., Wise, D.A. (1979). Attrition Bias in Experimental Panel Data: The Gary Income Maintenance Experiment. Econometrica, 47 (2), 455–473.
7.de Jouvenel, B. (2011). Redystrybucja. Grabież czy ignorancja. Warszawa: Fijorr Publishing.
8.Levine, R.A., O’Conner, A., Watts, H., Hollister, R., Widerquist, K., Williams, W. (1975). A Retrospective on the Negative Income Tax Experiments: Looking Back at the Most Innovative Field Studies in Social Policy. W: J.A. Pechman, P.M. Timpane (red.), Work Incentives and Income Guarantees: The New Jersey Negative Income Tax Experiment. Washington: The Brookings Institution.
9.Mises, L. (2011). Ludzkie działanie. Warszawa: Instytut Ludwiga von Misesa.
10.Moffitt, R. (2003). The Negative Income Tax and the Evolution of the U.S. Welfare Policy. NBER Working Paper No. 9751.
11.van Parijs, P. (2004). Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the Twenty First Century. Politics & Society, 32 (1), 7–39.
12.Rothbard, M.N. (2009). Interwencjonizm, czyli władza a rynek. Warszawa: Fijorr Publishing.
13.Standing, G. (2014). Prekariat: nowa niebezpieczna klasa. Warszawa: PWN.
14.Standing, G. (2015). Karta Prekariatu. Warszawa: PWN.