Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 15 (2017)

Rok wydania: 2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Integracja walutowa jako determinanta synchronizacji cykli koniunkturalnych w strefie euro

10 (7-16) Jan Borowiec Więcej
2.

Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług

15 (17-31) Kaziemierz Rogoziński, Marek Gnusowski Więcej
3.

Bezwarunkowy dochód podstawowy a negatywny podatek dochodowy – alternatywne metody likwidacji „pułapki prekarności”

9 (33-41) Mateusz Guzikowski Więcej
4.

Nakłady na badania i rozwój w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza

14 (43-56) Anna Turczak Więcej
5.

Ekonomiczne i instytucjonalne metody przeciwdziałania korupcji

9 (57-65) Marcin Brol Więcej
6.

Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu

9 (67-75) Sławomir Czetwertyński Więcej