Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.15-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 15 (2017)
Powiernictwo – interdyscyplinarnie ujęty przyczynek do nowej teorii usług

Autorzy: Kaziemierz Rogoziński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku i Usług

Marek Gnusowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Badań Rynku i Usług
Słowa kluczowe: kapitał interpersonalny kapitał społeczny związki prawa i ekonomii powiernictwo teoria usług
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:15 (17-31)
Klasyfikacja JEL: A12 K00 L84
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Powiernictwo jest jedną z najstarszych koncepcji prawniczych. Zasadniczym celem artykułu było wykazanie, że pojęcie powiernictwa, ze względu na jego wieloznaczność, może mieć zastosowanie nie tylko w naukach o prawie, ale również i w ekonomii, a przede wszystkim może stać się niezwykle przydatnym łącznikiem w konstruowaniu podstaw interdyscyplinarnej teorii usług. Przeprowadzony wywód teoretyczny pozwala stwierdzić, że przyjęcie różnych perspektyw poznawczych umożliwia odsłonienie nowych treści znaczeniowych usług, dzięki którym pojawia się szansa na wyjście z impasu poznawczego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bell, D. (1973). The Coming of Post-Industrial Society. A Venture in Social Forecasting. New York: Basic Books.
2.Bourdieu, P. (1984). Distinction. London: Routledge.
3.Coleman, J.S. (1988). Social Capital In the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120.
4.Feyerabend, P. (2001). Przeciw metodzie. Wrocław: Siedmioróg.
5.Frankel, T. (1983). Fiduciary Law. California Law Review, 3, 802.
6.Hage, J. (2013). Deontyczna struktura świata. Analiza podstawowych pojęć normatywnych. W: B. Brożek, M. Hohol, Ł. Kurek, J. Stelmach (red.), W świecie powinności. Kraków: Copernicus Center.
7.Hardin, R. (2009). Zaufanie. Warszawa: Wydawnictwo Sic!
8.Kmita, J. (1975). Model integracji nauk. Studia Filozoficzne, 4.
9.Lange, O. (1967). Ekonomia polityczna. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
10.Osuchowski, W. (1962). Zarys rzymskiego prawa prywatnego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
11.Ricoeur, P. (2005). Autobiografia intelektualna. Kęty: Antyk.
12.Rogoziński, K. (2003). Cywilizacja usługowa – samorealizujące się niespełnienie. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
13.Rogoziński, K. (1993). Usługi rynkowe. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
14.Rykowski, R. (2005). Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego. Warszawa: C.H. Beck.
15.Sady, W. (2000). Fleck. O społecznej naturze poznania. Warszawa: Prószyński i Ska.
16.Scruton, R. (2010). Kultura jest ważna. Poznań: Zysk.