Współczesne Problemy Ekonomiczne

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Współczesne Problemy Ekonomiczne : Globalizacja. Liberalizacja. Etyka

ISSN: 2081-9579     eISSN: 2353-2815    OAI    DOI: 10.18276/wpe.2017.15-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 15 (2017)
Copyright trolling a problem egzekwowania praw autorskich w erze Internetu

Autorzy: Sławomir Czetwertyński
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej
Słowa kluczowe: prawa autorskie copyright trolling nieautoryzowane kopiowania dóbr informacyjnych
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:9 (67-75)
Klasyfikacja JEL: A14 K11
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł podejmuje problem respektowania i egzekwowania praw autorskich w stosunku do cyfrowych dóbr informacyjnych,które rozpowszechniane są za pośrednictwem Internetu. W trakcie batalii toczonej między posiadaczami praw autorskich do dóbr informacyjnych a internautami wymieniającymi je w sposób nieautoryzowany zaistniało zjawisko copyright trolling, które jest działaniem o naturze oportunistycznej. Celem artykułu jest wyjaśnienie mechanizmu copyright trolling i określenie, jakie konsekwencje powoduje jego wykorzystywanie. W artykule postawiono tezę głoszącą, że działania oportunistyczne związane z egzekwowaniem praw autorskich prowadzą faktycznie do obniżenia autorytetu społecznego instytucji praw autorskich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Besen, S.M. (1984). Private Copying, Reproduction Costs, and the Supply of Intellectual Property. Santa Monica: The Rand Corporation.
2.Besen, S.M., Kirby, N.S. (1987). Private Copying, Appropriability, and Optimal Copying Royalties. Santa Monica: The Rand Corporation.
3.Czetwertyński, S. (2015a). Globalny wymiar nieautoryzowanego kopiowania. Europa Regionum, 25, 53–65.
4.Czetwertyński, S. (2015b). Kultura kopiowania a pozarynkowy obrót dobrami informacyjnymi w erze Internetu. Społeczeństwo i ekonomia, 1 (3), 152–166. http://dx.doi.org/10.15611/sie.2015.1.10.
5.Czetwertyński, S. (2015c). Nieautoryzowane kopiowanie dóbr informacyjnych w erze Internetu. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 44 (4), 65–76. http://dx.doi.org/10.15584/nsawg.2015.4.1.6.
6.Czubkowska, S. (2015). CDA.pl konkurencją dla YouTube. Pirackie wersje filmów oglądają nawet prezesi firm. Zupełnie legalnie. gazetaprawna.pl. Pobrano z: http://serwisy.gazetaprawna.pl/media/artykuly/902516,cda-pl-filmy-online-legalnosci-pirackie-werjse-filmow.html (11.04.2016).
7.Czubkowska, S. (2014). Prawnik, który tropi internautów ściągających filmy nielegalnie: Nie patrzymy tylko na pieniądze. dziennik.pl. Pobrano z: http://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/474432,torrenty-glass-brudzinski-adwokat-sciga-piratow-za-udostepnianie-filmow-w-internecie.html (11.04.2016).
8.Filiciak, M., Hofmokl, J., Tarkowski, A. (2012). Obiegi kultury. Społeczna cyrkulacja treści. Raport z badań. Warszawa: Centrum Cyfrowe Projekt: Polska.
9.Gienas, K. (2008). Systemy Digital Rights Management w świetle prawa autorskiego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
10.Johnson, W.R. (1985). The Economics of Copying. Journal of Political Economy, 93 (1), 158–174.
11.Karaganis, J., Renkema, L. (2013). Copy Culture in the US and Germany. New York: The American Assembly.
12.Kuruse, J.F., Ross, K.W. (2010). Sieci komputerowe. Ujęcie całościowe. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
13.Liebowitz, S.J. (1985). Copying and Indirect Appropriability: Photocopying of Journals. The Journals of Political Economy, 93 (5), 945–957.
14.Majdan, K. (2014). Twórcy Kinomaniaka podpadli filmowcom. Trwa śledztwo. wyborcza.biz. Pobrano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147881,15642764,Tworcy_Kinomaniaka_podpadli_filmowcom__Trwa_sledztwo.html (11.04.2016).
15.Majdan, K., Przybysz, A. (2015). Serwisy z filmami online zamknięte. Kolejny nalot policji. wyborcza.biz. Pobrano z: http://wyborcza.biz/biznes/1,147883,17884609,Serwisy_z_filmami_online_zamkniete__Kolejny_nalot.html (11.04.2016).
16.Olanicki, M. (2015). Sprawa „Wkręconych” zatacza szersze kręgi, także poza siecią torrent.dobreprogramy. Pobrano z: http://www.dobreprogramy.pl/Sprawa-Wkreconych-zataczaszersze-kregi-takze-poza-siecia-torrent,News,67424.html (11.04.2016).
17.Połowianiuk, M. (2015). Seansik TV i inne pirackie serwisy zamknięte – policja publikuje wideo z siedziby piratów. Spiders’s WEB. Pobrano z: http://www.spidersweb.pl/2015/06/seansik--tv-tnttorrent-info-torrent-pl-nie-dziala.html# (11.04.2016).
18.Postanowienie z dnia 7 lutego 2013 r., Sądu Apelacyjnego w Białymstoku Wydział I Cywilny (Sygn. Akt I A Cz 113/13), Pobrano z: http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/peer$0020to-$0020peer/150500000000503_I_ACz_000114_2013_Uz_2013-02-07_001 (11.04.2016).
19.Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83.
20.Wąsowski, M. (2014), Ściągasz filmy i muzykę z sieci, będzie Cię ścigać prokuratura? Wyjaśniamy, kto nie musi bać się wymiaru sprawiedliwości. natemat.pl. Pobrano z: http://natemat.pl/108459,sciagasz-filmy-i-muzyke-z-sieci-bedzie-cie-scigac-prokuratura-wyjasniamykto-nie-musi-bac-sie-wymiaru-sprawiedliwosci (11.04.2016).