Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.52-03
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 52 (2020)
Estetyzacja rzeczywistości – skutek dobrobytu czy upadek wartości? Analiza i krytyka poglądów Wolfganga Welscha dotyczących procesu estetyzacji
(Aestheticizing of reality - the result of prosperity or the values collapse? Analysis and criticism of Wolfgang Welsch's views regarding the aestheticizing process)

Authors: Kamil Kociołek ORCID
Uniwersytet Jagielloński, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzny
Keywords: aestheticization beauty aesthetic aesthetical values Wolfgang Welsch welfare metaphysic
Year of publication:2020
Page range:18 (37-54)
Klasyfikacja JEL: Z00
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The article is a polemic with Wolfgang Welsch's criticism of the aestheticization process presented in his article entitled ‘Aestheticization Processes. Phenomena, Distinctions and Prospects’. Its purpose is to show that arguments suggesting a negative assessment of this phenomenon are unfounded and the aestheticization should be rather treated as a sign of human civilization welfare which revealing favourable perspectives than as a problem threatens a degeneration or the fall of values. In the first part of the text, I present the definition of aestheticization and some examples of it. Next, I analyse the potentially negative consequences of this process and fears about its further development pointed out by Welsch. I argue that the aestheticization is a positive phenomenon because people may care of aesthetic values only after satisfying more basic needs. The real consequence of this process is a better understanding of the reality, as the aestheticization emphasizes its immanent susceptibility to modelling which simultaneously enhance a possibilities of influencing on it by the human will. Therefore, instead of a danger for humanity, aestheticization may become a breakthrough in the development of our civilization.
Download file

Article file

Bibliography

1.Baudrillard J. (2005), Symulakry i Symulacja, tłum. S. Królak, Wydawnictwo Biel, Warszawa.
2.Encyklopedia PWN, hasło „symulacja”. URL = https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/symulacja;3982025.html [dostęp 15.06.2019].
3.Maslow A. (1943), A Theory of Human Motivation, Psychological Review 50(4): 370-396.
4.Pierzchalski F. (2017), Estetyka kiczu a rozwój autorytarnego populizmu w Polsce, Autorytarny populizm w XXI wieku. Krytyczna rekonstrukcja, Pierzchalski F., Rydliński B. (red.), Dom Wydawniczy ELIPSA, Warszawa: 69-93.
5.Rogoziecki R. (2015), Co to jest estetyzacja?, Miscellanea Anthropologica et Sociologica 16(1): 74–95.
6.Schopenhauer A. (1908), O wolności ludzkiej woli, tłum. A. Stögbauer, URL: https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/schopenhauer-o-wolnosci-ludzkiej-woli.pdf [dostęp 20.01.2019].
7.Welsch W. (1996), Estetyka i anestetyka, tłum. M. Łukasiewicz, Postmodernizm. Antologia przekładów, R. Nycz (red), Kraków: 520-547.
8.Welsch W. (2005), Procesy estetyzacji. Zjawiska, rozróżnienia, perspektywy, tłum. K. Guczalska, Estetyka poza estetyką: o nową postać estetyki, Universitas, Kraków.
9.Wilkoszewska K. (1997), Estetyzacja współczesności, Sztuka i Filozofia 13: 207-211.
10.Witosz B. (2014), Estetyzacja świata i estetyzacja języka "kolorowej" prasy kobiecej (przyczynek do rozważań o wpływie postmodernizmu na współczesną polszczyznę, Język w mediach : antologia, M. Kita, I. Loewe (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Wydanie 2, Katowice: 115-122.