Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 60 (2022)

Year of publication:2022
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
3 (1-3) --- More
1.

Allocating Hospital Beds in the Pandemic

16 (5-20) Katarzyna de Lazari-Radek, Peter Singer More
2.

The interdisciplinary problem: an analysis

22 (21-42) Monika Walczak More
3.

Cudzoziemiec jako uprzywilejowany podmiot moralny


(Foreigner as a priviledged moral agent)
21 (43-63) Wojciech Lewandowski More
4.

Czy genetyka dowodzi, że zygota to człowiek? Teorioargumentacyjna analiza uzasadnienia kryterium genetycznego w Deklaracji o przerywaniu ciąży


(Does genetics prove that a zygote is a human? Theoretical argumentative analysis of the argumentation of the genetic criterion in Declaration on Termination of Pregnancy)
29 (65-93) Piotr Sękowski More
5.

Jacques Derrida jako filozof historii – poróżnienie z Michelem Foucaultem


(Jacques Derrida as a philosopher of history – difference with Michel Foucault)
18 (95-112) Jakub Dadlez More
6.

Fetyszystyczny wymiar samorozwoju (zarys problematyki)


(Fetishistic dimension of self-realization (outline of the issues))
21 (113-133) Maciej Urbanek More