Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2016.36-04
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 36 (2016)
Jak czytać/pisać historię? Wobec sztuki,literatury i przeżycia

Authors: Dominika Gruntkowska
Uniwersytet Szczeciński
Keywords: Keywords: Ankersmit White LaCapra historiography memory
Data publikacji całości:2016
Page range:19 (73-91)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstract

The author of the article tries to describe the most important issues in thoughts of Frank Ankersmit, Hayden White and Dominic LaCapra. The author of the articlewants to analyze, how Ankersmit and White treat connection between historiography and literature and other fields of art. The object of the article was also to describe the problem of memory in history studies, this problem is united with trauma and her influence to the memory of the experience (LaCapra). This article tries also to describe the most important assumption of microhistory in thoughts of Ankersmit and White.
Download file

Article file

Bibliography

1.Ankersmit, F. (2004a). Wprowadzenie do wydania polskiego. W: F. Ankersmit,
2.E. Domańska (red.), Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii
3.historiografii (s. 29–54). Kraków: Universitas.
4.Ankersmit, F. (2004b). Zwrot lingwistyczny: teoria literatury a teoria historii.
5.W: F. Ankersmit, E. Domańska (red.), Narracja, reprezentacja, doświadczenie.
6.Studia z teorii historiografii (s. 71–130). Kraków: Universitas.
7.Ankersmit, F. (2004c). Modernistyczna prawda, postmodernistyczne przedstawienie
8.i po-postmodernistyczne doświadczenie. W: F. Ankersmit, E. Domańska(red.), Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii
9.(s. 205–222). Kraków: Universitas.
10.Ankersmit, F. (2004d). Pochwała subiektywności. W: F. Ankersmit, E. Domańska
11.(red.), Narracja, reprezentacja doświadczenie. Studia z teorii historiografii
12.(s. 171–204). Kraków: Universitas.
13.Ankersmit, F. (2004e). Reprezentacja historyczna. W: F. Ankersmit, E. Domańska
14.(red.), Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii
15.(s. 131–170). Kraków: Universitas.
16.Ankersmit, F. (2004f). Język a doświadczenie historyczne. W: F. Ankersmit,
17.historiografii (s. 223–246). Kraków: Universitas.
18.Ankersmit, F. (2004g). Gadamer i doświadczenie historyczne. W: F. Ankersmit,
19.historiografii (s. 247–320). Kraków: Universitas.
20.Ankersmit, F. (2004h). Postmodernistyczna „prywatyzacja” przeszłości. W: F. Ankersmit,
21.E. Domańska (red.), Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia
22.z teorii historiografii (s. 367–402). Kraków: Universitas.
23.Ankersmit, F. (2004i). Wzniosłe odłączenie się od przeszłości albo jak być/stać
24.się tym, kim się już nie jest. W: F. Ankersmit, E. Domańska (red.), Narracja,
25.reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii (s. 321–366).
26.Kraków: Universitas.
27.Ankersmit, F. (2004j). Pamiętając Holokaust: żałoba i melancholia. W: F. Ankersmit,
28.historiografii (s. 403–426). Kraków: Universitas.
29.Domańska, E. (2000). Wokół metahistorii. W: H. White, E. Domańska, M. Wilczyński
30.(red.), Poetyka pisarstwa historycznego (s. 7–31). Kraków: Universitas.
31.Domańska, E. (2005). Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Poznań: Wydawnictwo
32.Poznańskie.
33.LaCapra, D. (2009). Historia w okresie przejściowym. Doświadczenie, tożsamość,
34.teoria krytyczna. Kraków: Universitas.
35.White, H. (1976/2009). Fikcjonalność przestawień opartych na faktach. W: H. White,
36.E. Domańska (red.), Proza historyczna (s. 85–106). Kraków: Universitas.
37.White, H. (1996/2009). Zdarzenie modernistyczne. W: H. White, E. Domańska
38.(red.), Proza historyczna (s. 283–314). Kraków: Universitas.White, H. (1998/2009). Koniec historiografii narracyjnej. W: H. White, E. Domańska
39.(red), Proza historyczna (s. 155–180). Kraków: Universitas.
40.White, H. (1999/2009). Literatura a fikcja. W: H. White, E. Domańska (red.), Proza
41.historyczna (s. 61–84). Kraków: Universitas.
42.White, H. (2000a). Znaczenie narracyjności dla przedstawiania rzeczywistości.
43.W: H. White, E. Domańska, M. Wilczyński (red.), Poetyka pisarstwa historycznego
44.(s. 135–170). Kraków: Universitas.
45.White, H. (2000b). Tekst historiograficzny jako artefakt literacki. W: H. White,
46.E. Domańska, M. Wilczyński (red.), Poetyka pisarstwa historycznego
47.(s. 78–109). Kraków: Universitas.
48.White, H. (2000c). Tropika historii: struktura głęboka „Nauki Nowej”. W: H. White,
49.(s. 237–267). Kraków: Universitas.
50.White, H. (2000d). Brzemię historii. W: H. White, E. Domańska, M. Wilczyński
51.(red.), Poetyka pisarstwa historycznego (s. 39–77). Kraków: Universitas.
52.White, H. (2005/2009). Stare pytanie postawione na nowo: czy historiografia jest
53.sztuką czy nauką?(Odpowiedź Iggersowi). W: H. White, E. Domańska (red.),
54.Proza historyczna (s. 107–132). Kraków: Universitas.
55.White, H. (2007/2009). Przeciw realizmowi historycznemu. Czytając „Wojnę
56.i pokój”. W: H. White, E. Domańska (red.), Proza historyczna (s. 221–248).
57.White, H. (2008/2009a). Przedmowa. W: H. White, E. Domańska (red.), Proza
58.historyczna (s. 9–18). Kraków: Universitas.
59.White, H. (2008/2009b). Zdarzenie historyczne. W: H. White, E. Domańska (red.),
60.Proza historyczna (s. 249–282). Kraków: Universitas.