Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Issue archive / 45 (2019)

Year of publication:2019
# Title Page range Authors Actions
*

Spis treści


(Table of contents)
4 (1-4) --- More
1.

O fundamentach dla metafizycznego fundowania


(On the Grounds for Metaphysical Grounding)
20 (5-24) Karol Lenart More
2.

Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część I: Status osoby postronnej


(Hurting and allowing harm. Part I: Status of a third party)
17 (25-41) Mirosław Rutkowski More
3.

Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część II: Prawo do samoobrony


(Hurting and allowing harm. Part II: A right to self defense)
17 (43-59) Mirosław Rutkowski More
4.

Krzywdzenie a przyzwalanie na krzywdę. Część III: Zewnętrzny kontekst


(Hurting and allowing harm. Part III: External context)
18 (61-78) Mirosław Rutkowski More
5.

Poczucie powinności moralnej jako odkrywanie własnej tożsamości w kontekście religijnego milczenia


(The sense of moral obligation as a disclosure of identity in the context of keeping silent for religious purposes)
19 (79-97) Krzysztof Śnieżyński More