Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2022.58-07
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 58 (2022)
On Leszek Koczanowicz (2020): Anxiety and Lucidity. Reflections on Culture in Times of Unrest
(O książce Leszka Koczanowicza (2020): Anxiety and Lucidity. Reflections on Culture in Times of Unrest)

Autorzy: Magda Lejzerowicz ORCID
Akademia Pedagogiki Specjanej
Słowa kluczowe: wspólnota czas niepokoju filozofia polityka
Rok wydania:2022
Liczba stron:11 (125-135)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.References
2.Améry, J. (1994). On Aging: Revolt and Resignation. translated by John D. Barlow. Bloomington: Indiana University Press.
3.Dewey, J. (2008). What I Believe. In: Boydston J.A. (ed.) The Later Works, 1925–1953. Volume 5: 1929–193. Carbondale, IL: Southern Illinois University Press, pp. 267–79.
4.Foucault, M. (2002). The Political Technology of Individuals. In: Faubion J.D. (ed.) Power: Essential Works of Foucault 1954–1984. Volume 3, translated by Robert Hurley, et al., London, UK and New York, NY: Penguin.
5.Hegel, G.W.F. (2008). Elements of the Philosophy of Right, Wood A.W. (ed.), translated by H. B. Nisbet, Cambridge, UK: Cambridge University Press.
6.Janowski, M. (2008). Polityka Historyczna: Między Edukacją Historyczną a Propagandą [Historical Politics: Between Historical Education and Propaganda]. In: Nowinkowski S.M., Pomorski J. and Stobiecki R. (eds) Pamięć i Polityka Historyczna [Memory and Historical Politics]. Łódź: IPN.
7.Koczanowicz, L. (2008). Politics of Time: Dynamics of Identity in Post-Communist Poland. New York, NY: Berghahn Books.
8.Koczanowicz, L. (2005). Wspólnota i emancypacje: Spór o społeczeństwo postkonwencjonalne [Community and Emancipations: A Dispute over Post-conventional Society]. Wroclaw: Wydawnictwo Naukowe DSWE TW.
9.Laclau. E., Mouffe, Ch. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. London, UK and New York, NY: Verso.
10.Lejzerowicz, M. (2019). Osoba starsza: podmiot edukacji i działalności społecznej [Older person: subject of education and social activity], Edukacja Ustawiczna Dorosłych [Polish Journal of Continuing Education]. 4(107), pp. 71-80, DOI: 10.34866/eff8-wv52
11.Lejzerowicz, M. (2020). Starzenie się ludności i wykluczenie osób starszych a edukacja do starości [Population Aging and exclusion of the elderly and education for old age]. Rozprawy Społeczne [Social Dissertations], 14(1).
12.Nancy J.-L. (1991). The Inoperative Community. Connor P (ed.), translated by Peter Connor, Lisa Garbus, Michael Holland, and Simona Sawhney, Minneapolis, MN and London, UK: Minnesota University Press.
13.Shusterman, R. (2012). Thinking through the Body: Essays on Somaesthetics. Cambridge: Cambridge University Press.
14.Szymborska, W. (1998). Possibilities, translated by Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh. In: Poems New and Collected 1957–1997, by Wisława Szymborska. New York, NY: Harcourt.
15.Taylor, Ch. (1992). The Ethics of Authenticity. Cambridge, MA: Harvard University Press.
16.Wolff, L. (1994). Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment. Stanford, CA: Stanford University Press.