Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  CEEOL  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 29 (2015)
Myślenie a mówienie. Na marginesie uwag Kazimierza Twardowskiego

Autorzy: Anna Brożek
Uniwersytet Warszawski
Słowa kluczowe: myślenie, myślenie abstrakcyjne, mówienie, język, język mentalny, Kazimierz Twardowski
Rok wydania:2015
Liczba stron:16 (45-60)

Abstrakt

Kazimierz Twardowski’s article „On clear and unclear philosophical style” (O jasnym niejasnym stylu filozoficznym) is considered as one of his manifests of the Lvov-Warsaw School: clarity of expressing thoughts was one of methodological determinants of this school. Because of some passages in this article, Twardowski is often considered as a philosopher who believed that we may only think in words. In the article, Twardowski’s views on the relation between language and speech are analyzed through the prism of the less known Twardowski’s writings with application of some theoretical distinctions.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bickhard M.H. (2014), Model interaktywistyczny, tłum. M. Miłkowski, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2 (39).
2.Block N., Kitcher P. (2010), Misunderstanding Darwin. Natural selection’s secular critics get it wrong, „Boston Review”, marzec–kwiecień.
3.Brooks R. (1991), Intelligence without representation, „Arti cial Intelligence” 47. Clark A. (2008), Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Science Extension, Oxford University Press.
4.Clark A., Chalmers D. (2008), Umysł rozszerzony, tłum. M. Miłkowski, [w:] Analityczna meta zyka umysłu. Najnowsze kontrowersje, M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozo i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
5.Chalmers D. (2010), Świadomy umysł. W poszukiwaniu teorii fundamentalnej, tłum. M. Miłkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
6.Chemero A. (2011), Radical Embodied Cognitive Science, Cambridge MA: MIT Press. Davidson D. (1992), Prawda i znaczenie, tłum. J. Gryz, [w:] Eseje o prawdzie, języku i umyśle, B. Stanosz (red.), Warszawa: PWN.
7.Dennett D.C. (1991), Consciousness Explained, Boston MA: Little Brown.
8.Dretske F. (1981), Knowledge and the Flow of Information, Cambridge MA: MIT Press.
9.Dretske F. (2004), Naturalizowanie umysłu, tłum. B. Świątczak, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozo i i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.
10.Fodor J. (2008), Against Darwinism, „Mind & Language” 21.
11.Fodor J. (2011), Język myśli LOT 2, tłum. W. Hensel, Warszawa: Wydawnicwo Naukowe PWN.
12.Froese T. (2014), Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content. Daniel D. Hutto and Erik Myin, „The Journal of Mind and Behavior” 35 (1–2).
13.Gauker C. (2011), Words and Images. An Essay on the Origins of Ideas, Oxford Uni-
14.versity Press.
15.Goodale M., Weswood D.A. (2008), Ewolucja poglądu na dwoiste widzenie: odrębne, lecz wzajemnie oddziałujące szlaki korowe dla percepcji i działania, [w:] Formy aktywności umysłu: ujęcia kognitywistyczne, A. Klawiter (red.), t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Gould S.J., Lewontin R.C. (2011), Pendentywy w katedrze św. Marka a paradygmat Panglossa. Krytyka programu adaptacyjnego, tłum. K. Bielecka, „Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2–3 (31).
17.Haugeland J. (1985), Arti cial Intelligence: The Very Idea, Cambridge MA: MIT Press. Hutto D.D., Myin E. (2013), Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content, Cambridge MA: MIT Press.
18.Millikan R. (1989), Biosemantics, „Journal of Philosophy” 86.
19.Miłkowski M. (2013), Explaining the Computational Mind, Cambridge MA: MIT Press.
20.O’Regan J.K., Noë A. (2008), Sensomotoryczne ujęcie widzenia i świadomości wzrokowej, [w:] Formy aktywności umysłu: ujęcia kognitywistyczne, A. Klawiter (red.), t. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
21.Shapiro L.S. (2014), Radicalizing Enactivism: Basic Minds without Content, by Daniel D. Hutto and Erik Myin, „Mind” 123 (489).
22.Thompson E. (2007), Mind in Life: Biology, Phenomenology, and the Sciences of Mind, Harvard: Harvard University Press.
23.Uexküll J. (2011), Biologia lub zjologia, tłum. A. Pobojewska, M. Półrola, „Przegląd Filozo czno-Literacki” 2–3 (31).
24.Webb B. (1996), A cricket robot, „Scienti c American” 275 (6).