Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2018.42-05
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 42 (2018)
Argumenty w sporze o legalizację eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Część I

Autorzy: Bogna Wach ORCID
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Słowa kluczowe: eutanazja wspomagane samobójstwo legalizacja argumenty świętość i ochrona życia argument równi pochyłej autonomia jakość życia
Rok wydania:2018
Liczba stron:19 (95-113)
Klasyfikacja JEL: I00 J17 K38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja argumentów używanych w debacie nad legalizacją eutanazji i wspomaganego samobójstwa. Przeciwnicy legalizacji wyżej wymienionych procedur posługują się argumentem moralnym ze świętości życia oraz argumentem poza moralnym z równi pochyłej. Założeniem argumentu świętości życia jest niemoralność wszelkich form zabijania terminalna choroba i związane z nią cierpienie nie są okolicznościami usprawiedliwiającymi przerwanie życia. Ochrona życia stanowi fundament funkcjonowania społeczeństwa. Argument równi pochyłej opiera się na następującym założeniu: jeśli uczyniony zostanie wyjątek od zasady nienaruszalności życia w postaci np. eutanazji lub wspomaganego samobójstwa osób terminalnie chorych, które są pełnoletnie i wyrażają wolną od nacisków prośbę, w konsekwencji doprowadzi to do zabijania osób chorych, starych czy kalekich bez ich zgody lub nawet wbrew ich woli. Chodzi tu o zmiany w świadomości społecznej, które mogą doprowadzić do zakwestionowania wartości życia ludzkiego. Możliwe jest także wystąpienie trudnych do kontrolowania nadużyć. Zwolennicy przyspieszania śmierci formułują dwa argumenty moralne: argument z autonomii jednostki i argument z jakości życia. Argument z autonomii jednostki jest przedstawiany jako wyraz szacunku do człowieka i dokonywanych przez niego wyborów. Każdy ma prawo zdecydować kiedy własne życie przestaje być dla niego wartością, w szczególności zaś w przypadku choroby i cierpienia, a zatem wybrać tzw. godną śmierć bez cierpienia i zależności od innych. Zwolennicy tego argumentu stwierdzają, że zasada autonomii może być równie ważna lub nawet ważniejsza od zasady nienaruszalności życia, jednocześnie jest ona odpowiedzią na paternalizm medyczny. Właśnie tego argumentu użyto w państwach, które zalegalizowały eutanazję i wspomagane samobójstwo (państwach Beneluksu, Kanadzie oraz w następujących stanach w USA: Oregonie, Waszyngtonie, Montanie, Vermoncie, Kalifornii, Dystrykcie Kolumbii oraz Kolorado). Kolejny argument zwolenników dopuszczalności eutanazji i wspomaganego samobójstwa to argument moralny z jakości życia, zakłada on, że w pewnych okolicznościach życie i jego kontynuacja nie stanowią dobra dla osoby. Argument z jakości życia polega na oszacowaniu czy życie ma dla chorego wartość, czy też pozostaje tylko ciężarem lub ogranicza się do biologicznego trwania, jak np. w przypadku osób w przetrwałym stanie wegetatywnym. Należy zaznaczyć, że to jaka zostanie użyta argumentacja będzie miało wpływ na kształt przyszłych rozwiązań prawnych związanych z medycznie wspomaganą śmiercią.
Pobierz plik

Plik artykułu